Konferencija posvećena temi reforme javne uprave u Srbiji obeležava završetak projekta “Partnerstvom do dobre javne uprave” koji smo sprovodili protekle dve godine. Na događaju ćemo predstaviti najvažnije rezultate među kojima je i Siva knjiga javnih usluga, sa nalazima istraživanja sprovedenih u okviru projekta i preporukama za poboljšanje procesa kreiranja javnih politika, unapređenje kvaliteta, efikasnosti i dostupnosti javnih usluga.

Konferencija je zakazana za 25. april u hotelu Metropol u Beogradu, sa početkom u 9:30. Prijave se primaju online.

Cilj projekta „Partnerstvom do dobre JAvne uprave“ je da doprinese kreiranju i sprovođenju politike u oblasti reforme javne uprave fokusirajući se na građane, kao i da unapredi odgovornost Vlade Srbije za kvalitet usluga koje pruža građanima.

„Partnerstvom do dobre JAvne uprave“ je dvogodišnji projekat koji realizuju Centar za evropske politike (CEP) i Evropski pokret u Srbiji (EPuS) kao glavni partneri na projektu. Projekat se realizuje u saradnji sa još 12 partnera u Srbiji, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).