Evropski pokret u Srbiji i Evropski pokret Francuske uz podršku Ambasade Francuske organizuju onlajn konferenciju pod nazivom: Randevu u Evropskoj uniji. Konferencija se održava na Zoom platformi u sredu,
9. decembra 2020, od 10:30 do 13:00. Događaj će biti uživo prenošen na Facebook i Youtube stranicama organizatora.

Da li će nova metodologija doneti promene i kakve? Francusko iskustvo će poslužiti temeljnoj analizi ovih procesa, a naročito perspektive sa kojih EU sagledava Srbiju u kontekstu proširenja i svoje geopolitičke strategije. Imajući u vidu da je zajednička spoljna i bezbednosna politika EU jedna od najznačajnijih tema za Srbiju kao vojno neutralnu zemlju koja pretenduje na članstvo u EU, ovu debatu organizujemo u nameri da razmotrimo koje su prepreke da ti procesi teku brže i efikasnije.

10:30 – 11:30
PANEL: NOVA METODOLOGIJA PROŠIRENJA
Panelisti
Vladimir Međak, Potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji
Srđan Majstorović, Predsedavajući Upravnog odbora Centra za za evropske politike
Lucie Gonzalez, Evropski pokret Francuska, ekspertkinja za proširenje
Elise Bernard, direktorka studija, EvropaNova
Moderator
Zvezdana Kovač, Generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji
11:30-12:00 PAUZA
12:00-13:00
PANEL: ZAJEDNIČKA SPOLJNA I BEZBEDNOSNA POLITIKA EU
Panelisti
Jelica Minić, Predsednica Evropskog pokreta u Srbiji
Marko Savković, Izvršni direktor Beogradskog fonda za političku izuzetnost (BFPE)
Antoine Godbert, potpredsednik Evropskog pokreta u Francuskoj
Amélie Jaques-Apke, zamenica direktora Centra za studije, EvropaNova
Moderator
Véronique Auger, Predsednica Udruženja evropskih novinara, francuska sekcija

Radni jezik će biti srpski, a prevod na francuski je obezbeđen na Zoom platfomi. Za registraciju kliknite OVDE