Koalicija za razvoj solidarne ekonomije organizuje javnu diskusiju Međusektorska saradnja za razvoj socijalnog preduzetništva, koja će se održati u utorak, 26. novembra 2019, od 11.00h u Skupštini Grada Novog Sada (Žarka Zrenjanina 2).

Diskusija se organizuje u periodu zagovaranja za donošenje prvog Zakona o socijalnom preduzetništvu i izradi preporuka za kreiranje programa za razvoj socijalnog preduzetništva. Predstavnici civilnog, javnog i sektora socijalnog preduzetništva razgovaraće o potencijalima i značaju međusektorske saradnje za razvoj socijalnog preduzetništva.

Na panelu će biti reči o Nacrtu Zakona koje je izradilo i predložilo civilno društvo, o praksi kreiranja i implementacije programa za razvoj socijalnog preduzetništva u AP Vojvodini i postojećim načinima finansiranja socijalnih preduzeća.

Javnu diskusiju organizuje Koalicija za razvoj solidarne ekonomije u saradnji sa Rersurs Centrom Građanskih inicijativa.

Koalicija za razvoj solidarne ekonomije (KoRSE) okuplja organizacije civilnog društva koje su aktivne na polju socijalnog preduzetništva i solidarne ekonomije u Srbiji, u cilju njihovog povezivanja i zajedničkog rada na razvoju ovog polja kroz udružene istraživačke, strateške, edukativne, praktično-podsticajne, promotivne i druge aktivnosti. Aktivnosti Koalicije sprovode se uz podršku Fondacije „Hajnrih Bel“ u Srbiji.