Sa zadovoljstvom vas pozivmo da prijavite učešće u okruglom stolu “Tiha diskriminacija kao kamen spoticanja rodnoj ravnopravnosti – iz ugla feminista” koju Evropski pokret u Srbiji organizuje u okviru mentorskog programa za žene “Podeli svoje znanje” u subotu, 25. novembra 2023. godine u Beogradu.

U ovogodišnjem izveštaju Komesarke za ljudska prava Saveta Evrope za Srbiju, naglasak se stavlja na “zabrinutost zbog duboko ukorenjenih patrijarhalnih stereotipa, te da stereotipne uloge žena i muškaraca u društvu i dalje ometaju unapređenje ženskih prava i rodne ravnopravnosti”. Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u evropskim integracijama, u oblasti rodne ravnopravnosti pozdravlja napor institucija da usvoje zakone i politike o rodnoj ravnopravnosti, ali naglašava da pitanje implementacije ovih zakona čini da se napredak ocenjuje kao generalno spor.

Koliko su prisutne društvene norme u Srbiji oslikavaju rodnu neravnopravnost? Zbog čega je rodna ravnopravnost značajna i za muškarce i za žene i za sveukupni demokratski i održivi razvoj društva? Šta su posledice izostanka većine muškaraca iz ove borbe? Zašto je važno biti muškarac koji se bori za ženska prava? Usled čega je pridev “feministički” pežorativno predstavljen u javnosti u Srbiji? Zašto je važno da se čuje glas feministkinja, a posebno feminista?

Na sva navedena pitanja, biće odgovoreno u okviru okruglog stola u kojem učestvuju panelisti:

• Miša Stojiljković, novinar i psiholog

• Vladimir Kozbašić, aktivista Centra za omladinski rad

• Dr Aleksandar Pavlović, pomoćnik direktora Instituta za društvenu teoriju i filozofiju

Diskusijom će moderirati Svetlana Stefanović, izvršna direktorka Beogradskog fonda za političku izuzetnost i feministkinja.

Molimo vas da svoje učešće prijavite do četvrtka 16. novembra 2023. godine putem link-a.

Program partnerski realizuju Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i Evropski pokret u Srbiji od 2010. godine.

AGENDA

11.00 – 11.15 – Uvod i predstavljanje
11.15 – 12.30 – Diskusija: “Tiha diskriminacija kao kamen spoticanja rodnoj ravnopravnosti – iz ugla feminista”
Panelisti:
Miša Stojiljković, novinar i psiholog
Vladimir Kozbašić, aktivista Centra za omladinski rad
Dr Aleksandar Pavlović, pomoćnik direktora Instituta za društvenu teoriju i filozofiju – TBC
Miloš Milovanović, novinar i reporter N1 – TBC
Moderatorka:
Svetlana Stefanović, izvršna direktorka Beogradskog fonda za političku izuzetnost
12.30 – 13.00 – Pitanja i komentari prisutnih
13.00 – 14.00 – Osveženje i ručak

Program partnerski realizuju Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i Evropski pokret u Srbiji od 2010. godine.

#podeliznanje #rodnaravnopravnost #zenskasolidarnost #shareknowledge #genderequality #womenpower #womensolidarity