U utorak, 28. decembra 2021. godine od 15.00h putem ZOOM platforme biće organizovan Online događaj: „Predstavljanje dobre prakse rada organizacija civilnog društva sa mladima na temu interkulturalizma“, sa ciljem predstavljanja dobre prakse rada OCD u ovoj oblasti, ali i razmene iskustva i znanja OCD koje su aktivne i one koje planiraju da započnu delovanje u ovoj oblasti.

Mladi u Srbiji nemaju razvijenu svest o značaju kulturnih raznolikosti, što je posledica izostanka teme interkulturalizma u medijima, nerazvijenog aktivizma kod mladih u oblastima demokratije, vladavine prava i ljudskih prava i nepostojanja interkulturalnog obrazovanja u formalnim nastavnim programima. Preko 40% mladih u Srbiji smatra da to što su Srbi, u potpunosti opisuje njihov identitet, dok jedna petina mladih smatra da bi gubitak nacionalnog identiteta bio neizbežan ukoliko Srbija postane članica EU. Podaci pokazuju da mladi ne razumeju i ne znaju dovoljno o tome šta intekulturalnost predstavlja, kao i da ne poznaju vrednosti Evropske unije.

Organizacije civilnog društva (OCD) za mlade predstavljaju značajne aktere u polju neformalnog obrazovanja, usmerene na informisanje i edukaciju mladih o interkulturalizmu i kulturnim različitostima. Ipak, građanski aktivizam mladih i motivacija za edukacijom u oblastima demokratskog razvoja, vladavine prava i ljudskih prava su na niskom nivou. Za jačanje motivacije mladih da se neformalno edukuju o kulturnim različitostima su važni praktični i inovativni alati koji sadržaj teme prilagođavaju načinima razmišljanja i navikama mladih. Za uvođenje ovakvih alata u rad sa mladima, OCD moraju imati razvijene kapacitete i dovoljno resursa, što je upitno sa aspekta podataka koji govore o sužavanju prostora za delovanje civilnog društva, najpre kroz nedostatak finansijske održivosti i nizak nivo umreženosti.

I pored izostanka podsticajnih uslova u širem sistemu, praksa delovanja i aktivizma omladinskih OCD i OCD za mlade u oblasti interkulturalizma i multikulturalizma postoji. O tome kakvo je stanje u sektoru civilnog društva u ovoj oblasti rada sa mladima, koji su rezultati i perspektive razvoja, kao i na šta ukazuju primeri dobre prakse, govoriće se u okviru predstavljanja rezultata Mapiranja dobre prakse rada OCD sa mladima u oblasti interkulturalizma u 5 regiona Srbije (Vojvodina, Zapadna Srbija i Šumadija, Istočna Srbija, Južna Srbija i Grad Beograd), realizovanog u okviru projekta „Zaslužujem da znam – multikulturalizmom do jače demokratije. Događaj za cilj ima i razmenu informacija i sa omladinskim OCD i OCD za mlade koje planiraju delovanje u ovoj oblasti.

Molimo sve zainteresovane da se registruju za učešće u događaju, na LINK-u, do 24. decembra 2021. godine. Za sva dodatna pitanja i informacije budite slobodni da se obratite na e-mail adresu: zorana.milovanovic@emins.org .

Rad Evropskog pokreta u Srbiji i Medijskog centra Beta podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Mladi i mediji za demokratski razvoj“.