Članice Grupe za zagovaranje javnih politika Kosovo-Srbija (KSPAG) organizuju predstavljanje brošure „Perspektive sporazuma o tehničkom dijalogu između Beograda i Prištine“, u sredu, 26. februara 2020, u Medija centru, sa početkom u 11 časova.

Publikacija predstavlja zbirku članaka o koristima sporazuma koji proizilaze iz tehničkog dijaloga između Beograda i Prištine pod okriljem Evropske unije. U člancima se ističe efekat koji sporazumi imaju na život građana, kao i postignuća tehničkog dijaloga u normalizaciji odnosa dve strane. Autori članaka, građani i stručnjaci iz Srbije i sa Kosova, donose svoja lična stanovišta i iskustva o pozitivnim rezultatima niza sporazuma o tehničkom dijalogu. Oni takođe pružaju konkretne preporuke za poboljšanje primene ovih sporazuma i identifikuju nove oblasti koje treba rešiti u kontekstu tekućih napora za normalizaciju odnosa.

Pogledajte agendu događaja.