Javni nastup i umeće govorništva neohodna je veština u savremenom poslovanju. Da li je reč o preduzetništvu, biznisu, politici, umetnosti ili aktivizmu, komunikacija sa širom javnošću važan je element predstavljanja našeg rada drugim ljudima, kupcima, korisnicima, partnerima i slično. Zato javni nastup i komunikacije podrazumevaju najbolji način da se za kratko vreme predstavi srž onoga što radimo i ujedno je i prilika da se stekne podrška za dalji razvoj naših priča i incijativa. Podstaknuto značajem teme, naročito u sve zastupljenijem digitalnom okruženju, na Programu podeli svoje znanje u subotu, 10.oktobra biće organizovana radionica: „Javni nastup i PR komunikacije“.

Mentorinama i mentorkama će Digitalni javni nastup približiti konsultantkinja za komunikacije Marija Stevuljević, dok bude govorila o osnovnim pojmovima, elementima, vrstama komunikacije, sa posebnim osvrtom na e-komunikaciju (Zoom komunikacija i društvene mreže). O ciljevima i tehnikama javnog nastupa, kao i verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, govoriće Marija Stojković, ekspertkinja za odnose sa javnošću. Na samom kraju radionice, vreme ćemo posvetiti razmeni iskustva i znanja o javnom nastupu samih mentorina i mentorki, a u duhu programa Podeli svoje znanje.

Obe radionice biće interaktivne sa akcentom na tome kako da stečeno znanje mogu da učesnice primene u bilo kojoj oblasti.

Radionica će biti organizovana online, putem Zoom platforme, a tok radionice ćete moći pratiti putem naših društvenih mreža na Instagram-u i Facebook-u. #StayTuned!

AGENDA

09.00 – 10.00 – Digitalni javni nastup   

Marija Stevuljević,  konsultantkinja za komunikacije

10.00 – 11.00 – Javni nastup

Marija Stojković, PR ekspertkinja

11.00 – 12.30 – Učimo iz iskustva

Iskustvo i tips&tricks učesnica na programu Podeli svoje znanje

Radioničarke:

Marija Stevuljević već deset godina radi na nalaženju načina da na najbolji način ispriča priču, pokaže najlepšu sliku u javnosti, stvari i učvrsti dobre odnose i poverenje između javnosti i brojnih organizacija, asocijacija, institucija, kulturnih centara, instituta, političkih partija, kompanija, start-apova i brojnih drugih sa kojima radi kao konsultantkinja za komunikacije. Trenutno sarađuje sa nekoliko organizacija u Srbiji i Italiji, a pre toga radila je četiri godine kao ekspertkinja za komunikacije u medijskom servisu Evropske unije u Srbiji. Koristeći hashtag #jugoslavaInItalia, u slobodno vreme piše na srpskom i italijanskom o sličnostima i razlikama italijanskih i balkanskih kultura i običaja. Marija Stevuljević, ujedno je i alumni mentorka na programu Podeli svoje znanje, kao i više puta angažovana ekspertkinja za deljenje znanja kroz radionice iz različtih oblasti komunikacija i PR-a.

Marija Stojković se bavi upravljanjem odnosa sa javnošću. Drži edukacije vezane za javni nastup, kako da sebe na najbolji način predstavite Vašoj ciljnoj grupi koristeći kanale komunikacije koji su Vam dostupni. Podrška ciljne grupe je uslovljena stepenom razumevanja ideje, a to se postiže efektivnim i efikasnim javnim nastupom i građenjem dobrih odnosa sa partnerima sa kojima sarađujete. Trenutno sarađuje sa ženskim pokretom, Friedrich Ebert Fondacijom i sindikatom na obukama kako na najbolji način da iskomunicirate Vaše poruke sa drugim organizacijama, ali i sa širom javnosti. Aktivna na društvenim mrežama twitter, instagram i facebook.