Evropski pokret u Srbiji organizuje međunarodnu konferenciju “Promena Ustava na putu ka Evropskoj uniji – Šta pravosuđu donose predloženi amandmani?” povodom aktuelne debate u vezi sa amandmanima na Ustav u delu koji reguliše pravosuđe.

Konferencija će biti održana u sredu, 26. juna 2019. godine, u Aeroklubu (Uzun Mirkova 4, Beograd) sa početkom u 09.15 časova.

Srbija se u toku procesa pristupanja Evropskoj uniji u okviru Poglavlјa 23 – Pravosuđe i osnovna prava preuzela obavezu da izmeni Ustav kako bi obezbedila nezavisnost pravosuđa u Srbiji. Tekst amandmana je objavlјen u aprilu 2018. godine i poslat Venecijanskoj komisiji Saveta Evrope. Predloženi amandmani su naišli na skoro jednoglasnu kritiku stručne i akademske javnosti u Srbiji, uz ocenu da ovim amandmanima Srbija neće dobiti nezavisno pravosuđe kakvo joj je potrebno. Venecijanska komisija je dala 44 komentara na 29 amandmana. Ministarstvo pravde je 11. septembra objavilo novi tekst amandmana tvrdeći da su sve primedbe Venecijanske komisije usvojene. U međuvremenu je Vlada poslala Nacrt amandmana Narodnoj skupštini, a procedura u Narodnoj skupštini još uvek nije pokrenuta. Savetodavno veće sudija Saveta Evrope (decembra 2018.) i Savetodavno veće tužilaca Saveta Evrope (marta 2019.) usvojili su mišljenja na predložene amandmane i izrazili ozbiljne primedbe na predloženi tekst.

Namera nam je da ovim skupom pružimo viđenje domaćih i inostranih stručnjaka (profesora prava i predstavnika udruženja sudija i tužilaca) u vezi sa aktuelnim procesom izmene Ustava. Na skupu će biti pruženi odgovori na sledeća pitanja: Šta donose amandmani na Ustav? Šta je osnovni cilj ovog procesa? U kojoj meri su primedbe Venecijanske komisije usvojene? Da li tekst amandmana obezbeđuje nezavisnost sudijama I tužiocima u vršenju svojih funkcija?

Agendu konferencije možete pogledati ovde.

Međunarodna konferencija se organizuje u okviru projekta Promene Ustava na putu do EU: Zastupanje ustavnih promena koji finansijski podržava ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji u okviru MATRA programa Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Holandije.