Druga radionica na temu: Ona zna u okviru programa „Podeli svoje znanje“ održaće se u subotu 28. aprila 2018. godine sa početkom u 10.00 časova u UK Parobrodu.

Radionica je podeljena u dva dela.

Prvi deo radionice posvećen je ličnom predstavljanju kroz digitalni marketing, sadržaju koji plasiramo o sebi onlajn, kako se predstavljamo i kako da unapredimo i poboljšamo nastup onlajn. Radionicu će voditi naša mentorka i mentorina Aleksandra Petrovski, kreatorka sadržaja, strateg sadržaja i copywriter.

Drugi deo radionice će se baviti upravljanjem ličnim finansijama i planiranju budžeta kako bi se bolje raspolagali svojim budžetom i postizali svoje finansijske ciljeve. Radionicu će voditi Karolina Herbet, finansijska savetnica i poslovna konsultantkinja.

AGENDA

10.00 – 14.00 Lično predstavljanje kroz digitalni marketing
Aleksandra Petrovski, kreatorka sadržaja, strateg sadržaja i copywriter

15.00 – 18.00 Upravljaju ličnim finansijama i planiranje budžeta
Karolina Herbut, finansijska savetnica i poslovna konsultantkinja
15.00 – 15.30 Odnos ka finansijama
15.30 – 16.15 Kreiranje finansijskog plana, definisanje ciljeva, plan otplate i naplate dugova
16.15 – 16.30 Pauza
16.30 – 17.00 Kako uskladiti primanja i troškove, praktični saveti za uštedu
17.00 – 17.30 Kako pametno ulagati ušteđena sredstva (štednja, investiranje)

 

Program „Podeli svoje znanje“ je jedinstven program koji otvara mogućnost za lični i profesionalni razvoj žena. Zasnovan je na konceptu mentorstva, a usmeren je upravo na izgradnju međusobne podrške žena, kroz deljenje znanja, iskustava, jačanje solidarnosti, promociju dobrih uzora, umrežavanje i osnaživanje žena.