KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Radionica: Sad ja nastupam (29/09/2018)

/Radionica: Sad ja nastupam (29/09/2018)

Radionica: Sad ja nastupam (29/09/2018)

Treća radionica u okviru programa Podeli svoje znanje biće posvećena komunikacijama i javnom nastupu, pod nazivom: Sad ja nastupam, a održaće se  poslednje subote u ovom mesecu 29. septembra, sa početkom u 11.00 časova.

Cilj radionice je osnaživanje mladih žena, prevashodno unapređenje njihovih veština, u oblasti javnog nastupa i komunikacije.

Prvi deo radionice će biti posvećen osnovnim pojmovima, elementima i vrstama komunikacije

Drugi deo će biti u duhu vežbanja javnog nastupa kroz davanje kratkih izjava. Mentorke i mentorine će se oprobati u davanju izjave pred kamerom, a zatim će razgovarati o dobrim i lošim segmentima njihovog javnog nastup, a takođe, razmenjivati savete kako da usavrše svoje veštine javnog nastupa.

Radionicu će voditi Andrea Brbaklić, ekspertkinja za komunikacije.

By | September 24th, 2018|Comments Off on Radionica: Sad ja nastupam (29/09/2018)