Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (Radna grupa za Poglavlje 17 – Ekonomska i monetarna unija i Poglavlje 29 – Carinska unija) sastaće se sa Odborom za evropske integracije povodom komentara na sažetak pregovaračke pozicije za Poglavlje 17 u Narodnoj skupštini Republike Srbije (Trg Nikole Pašića 13) u 15h. Koordinator ove Radne grupe NKEU je Institut ekonomskih nauka, koga predstavlja Marko Malović.