Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 35 Ostala pitanja – Kosovo organizuje skup u okviru Unutrašnjeg dijaloga o Kosovu pod nazivom “Rešenje kosovskog pitanja – Šansa ili pretnja evropskoj perspektivi Srbije”. Skup će se održati u subotu 31. marta 2018. godine sa početkom u 10h, u Palati Srbije (sala Beograd), Mihajla Pupina 2, Beograd. Predviđeno trajanje skupa je od 10:00 – 14:15.

Skupu će prisustvovati predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, kao i oko četrdeset organizacija civilnog društva – članica Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, koji će diskutovati u okviru tri tematske celine:

  • Politički aspekti sveobuhvatnog rešenja kosovskog pitanja;
  • Položaj srpske zajednice na Kosovu i Metohiji;
  • Pitanje Kosova i Metohije u kontekstu evropskih integracija Srbije – Poglavlje 35.

 

Na početku skupa Radna grupa za Poglavlje 35 će predstaviti stavove o principima za rešavanje kosovskog pitanja koji se mogu naći na ovde.