Evropski pokret u Srbiji i Transparentnost Srbija organizuju sastanak „Sprovođenje socijalnih javnih nabavki u lokalnim samoupravama“ koji će se održati u četvrtak, 11. jula 2019, od 11 časova, u prostorijama Evropskog pokreta u Srbiji (Kralja Milana 31/II, Beograd).

Cilj sastanka je predstavljanje koncepta i procedure socijalnih javnih nabavki, kao šanse za razvoj socijalnih i drugih preduzeća sa izraženom društvenom odgovornošću. Socijalne javne nabavke, pored odgovora na potrebe naručioca, uzimaju u obzir i nefinansijske i netržišne elemente ponude, kao što su pozitivni socijalni i ekonomski efekti na lokalnu zajednicu i poštovanje principa zaštite životne sredine. Sastanak je takođe prilika da učesnici daju sugestije i komentare iz sopstvenog iskustva (ne)učešća na javnim nabavkama.

Sastanak je deo projekta „Socijalne javne nabavke za održiv razvoj lokalnih zajednica“, koji zajednički sprovode Evropski pokret u Srbiji i Transparentnost Srbija, uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju i Ambasade Kraljevine Norveške. Projekat teži da bliže upozna lokalne samouprave i privrednike u lokalnim zajednicama sa konceptom i procedurama javnih nabavki koje uključuju i vrednuju socijalne elemente i društvenu odgovornost. Pored radionica, projekat predviđa i izradu Priručnika o socijalnim javnim nabavkama.