Škola evropske integracije otvara vrata za novu generaciju odabranih polaznika Početnim seminarom u Vrnjačkoj Banji. Svrha seminara je da da pregled osnovnih pojmova i procesa u vezi sa Evropskom unijom i pregovorima Srbije o članstvu. Tokom dva dana biće organizovana interaktivna predavanja o institucijama EU, politici proširenja i pretpristupnim instrumentima, kao i pregovaračkom procesu.

Škola evropske integracije je namenjena službenicima javnih institucija i lokalne samouprave, rukovodiocima organizacija civilnog društva, predstavnicima medija i poslovnog sektora, kao i studentima na severu Kosova*.  Inicijativa je potekla od Kosovske fondacije za otvoreno društvo, koja je u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji i AKTIV-om, prvu Školu pokrenula 2014. godine. Ovo je peta generacija polaznika, a program za njih traje do kraja godine.