Evropski pokret u Srbiji i Fakultet političkih nauka organizuju debatu „Srbija i EU: Nakon samita u Sofiji“, koja će se održati u sreda, 13. juna 2018, u slušaonici 1 Fakulteta političkih nauka (Jove Ilića 165, Beograd), od 12 do 14 časova.

Evropska unija je odlučna da intenzivira angažovanje kako bi podržala političke, ekonomske i društvene transformacije u regionu Zapadnog Balkana, uključujući i veću pomoć na osnovu konkretnog napretka u vladavini prava i društveno-ekonomskim reformama, jedan je od zaključaka samita lidera EU i Zapadnog Balkana održanog u Sofiji.

Iako inicijalno zamišljen kao skup na kojem bi trebalo da bude reafirmisana perspektiva članstva za zemlje Zapadnog Balkana, takvo nešto se nije desilo –proširenje je izostavljeno i tokom govora i iz završne deklaracije. Za uzvrat, uveden je novi termin – “konektiviti” (povezivanje), kao izraz želje Unije da se zemlje regiona pre formalnog članstva jače povezuju među sobom i sa EU.

O nastavku evropske integracije i perspektivama odnosa Srbije, regiona i EU nakon samita u Sofiji, na debati koju otvara dekan FPN prof. dr Dragan R. Simić, govoriće: :

  • Suzana Grubješić, generalna sekretarka, Evropski pokret u Srbiji,
  • Prof. dr Slobodan Samardžić, Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka,
  • Dr Dušan Proroković, načelnik Centra za evroazijske studije, Institut za međunarodnu politiku i privredu,
  • Milan Igrutinović, saradnik, Institut za evropske studije.

Debatom u Beogradu završava se niz od 20 događaja koje su Evropski pokret u Srbiji i Fakultet političkih nauka organizovali u ukupno 17 gradova Srbije, u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji – Sremska Mitrovica i Evropskim pokretom u Srbiji – Kraljevo.

Debate su bile deo projekta „Evropa za mene“ koji je podržala Delegacija Evropske unije, sa idejom da se u javnosti pokrenu razgovori na teme značajne za Srbiju u procesu evropske integracije i građanima pruže proverene i korisne informacije.