Evropski pokret u Srbiji i Fakultet političkih nauka u saradnji sa Evropskim pokretom – Sremska Mitrovica, organizuju debatu „Srbija i EU: Spoljna i bezbednosna politika Srbije“, koja će se održati u četvrtak, 31. maja 2018, u Savremenoj galeriji Subotica (Rajhlova palata, Park Ferenca Rajhla 5), od 12 do 14 časova.

Srbija svoju spoljnu i bezbednosnu politiku mora da uskladi sa spoljnom, bezbednosnom i odbrambenom politikom EU, tokom pregovora o pristupanju Evropskoj uniji u Poglavlju 31.

Od decembra 2007. godine Srbija sebe zvanično definiše kao vojno neutralnu zemlju prema postojećim vojnim savezima. Štaviše, Nacrt strategije nacionalne bezbednosti iz aprila ove godine, vojnu neutralnost svrstava u polazišta strategije (uz očuvanje suverenosti i teritorijalne celovitosti, brigu o srpskom narodu van granica Republike Srbije, evropske integracije i efikasnu pravnu državu) i definiše je kao odsustvo članstva u vojno-političkim savezima.

Kakav je globalni strateški kontekst u kome se spoljna i bezbednosna politika Srbije stvara i realizuje? Da li i mi bezbednost možemo da ostvarimo kroz vojnu neutralnost, kao što su to učinile Švedska, Austrija i Irska? Šta se dešava sa reformom sektora bezbednosti? Kakva je usklađenost naše spoljne i bezbednosne politike sa spoljnom, bezbednosnom i odbrambenom politikom EU? O tome će se razgovarati na debati na kojoj učestvuju:

  • Prof. dr Dragan R. Simić, dekan, Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka,
  • Doc. dr Filip Ejdus, Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka
  • Asist. MA Stevan Nedeljković, Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka
  • Asist. MA Milan Krstić, Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka
  • Mr Dragan Živojinović, Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka

Debata u Subotici pretposlednja je u nizu događaja koje Evropski pokret u Srbiji i Fakultet političkih nauka organizuju u ukupno 17 gradova Srbije, u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji – Sremska Mitrovica i Evropskim pokretom u Srbiji – Kraljevo. Debate se održavaju u okviru projekta „Evropa za mene“ koji podržava Delegacija Evropske unije, sa idejom da se u javnosti pokrenu razgovori na teme značajne za Srbiju u procesu evropske integracije i građanima pruže proverene i korisne informacije.