Fondacija Fridrih Ebert i Socijalno-ekonomski Forum Evropskog pokreta u Srbiji organizuju konferenciju Uloga sindikata u socio-ekonomskim reformama, koja će se održati 1. oktobra 2019, u Konferecijskom centru Envoj (Gospodar Jevremovoj 47, Beograd), sa početkom u 10h.

Konferencija će se baviti pitanjem uloge sindikata u glavnim društvenim i ekonomskim reformama u Srbiji, u poslednje dve decenije.

Takođe, razgovaraće se o iskustvima iz Slovenije, čiji su se sindikati pokazali kao snažan društveni akter u reformama u post-jugoslovenskom periodu. U tom smislu, pažnja će biti usmerena na pitanja koja bi bila uloga sindikata u situaciji fragmentirane radne snage i kako to može uticati na dolazak novih radnika na tržište radne snage, koji su faktori doprineli velikom uticaju sindikata na kreiranje politika u Sloveniji, i koji drugi faktori doprinose kvalitetnom socijalnom dijalogu.