Evropski pokret u Srbiji organizuje javnu raspravu Zašto nam treba promena Ustava?  u ponedeljak, 7. oktobra 2019. godine, na Fakultetu za pravne i poslovne studije “Dr Lazar Vrkatić” (Bulevar oslobođenja 76, Novi Sad) sa početkom u 19.00 časova.

Javnu raspravu organizuje Evropski pokret u Srbiji (EPuS) povodom predloga amandmana na Ustav u delu koji reguliše pravosuđe, koje je Vlada Republike Srbije dostavila Narodnoj skupštini Republike Srbije 30. novembra 2018. godine.

Na javnoj raspravi će govoriti:

  • Dr Vladimir Međak, potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji;
  • dr Violeta Beširević, profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta Union;
  • dr Duško Radosavljević, profesor na Fakultetu za pravne i poslovne studije ’’Dr Lazar Vrkatić’’;
  • dr Tamaš Korhec, profesor na Fakultetu za pravne i poslovne studije ’’Dr Lazar Vrkatić’ i sudija Ustavnog suda.

 Moderator je Đorđe Mićić.

Srbija se u toku procesa pristupanja Evropskoj uniji u okviru poglavlјa 23 Pravosuđe i osnovna prava preuzela obavezu da izmeni Ustav kako bi obezbedila nezavisnost pravosuđa u Srbiji. U toku je proces izrade amandmana na Ustav u delu koji reguliše pravosuđe. Tekst amandmana je objavlјen u aprilu 2018. godine i poslat Venecijanskoj komisiji Saveta Evrope. Venecijanska komisija je dala 44 komentara na 29 amandmana. Ministarstvo pravde je 11. septembra objavilo novi tekst amandmana tvrdeći da su sve primedbe Venecijanske komisije usvojene. U međuvremenu je Vlada poslala Nacrt amandmana Narodnoj skupštini 30. novembra 2018. godine.  Narodna skupština je 14. juna 2019. godine pokrenula proceduru promene Ustava pred Odborom za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Tom prilikom ministarka pravde Kuburović je iznela stav da Vlada nije nadležna za izradu teksta amandmana na Ustav, već da je to u nadležnosti Skupštine. U avgustu je ministarka Kuburović izjavila da će promene Ustava sačekati novi saziv Skupštine.

Namera nam je da ovim skupom pružimo viđenje stručnjaka u vezi sa aktuelnim procesom izmene Ustava. Na skupu će biti pruženi odgovori na sledeća pitanja: Šta donose amandmani na Ustav? Šta je osnovni cilj ovog procesa? U kojoj meri su primedbe Venecijanske komisije usvojene? Da li tekst amandmana obezbeđuje nezavisnost pravosuđu?

Javni događaj se organizuje u okviru projekta Promene Ustava na putu do EU: Zastupanje ustavnih promena – faza II  koji finansijski podržava ambasada Kraljevine Holandije u Republici Srbiji u okviru MATRA programa Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Holandije.