Evropski pokret u Srbiji organizuje javnu raspravu Zašto nam treba promena Ustava? koja će biti održana u ponedeljak, 10. decembra 2018. godine  u Amfiteatru Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe Braće Radić 38, Subotica), sa početkom u 13.00 časova.

Javnu raspravu organizuje Evropski pokret u Srbiji (EPuS) povodom aktuelne debate u vezi sa izradom amandmana na Ustav u delu koji reguliše pravosuđe, a učestvuju:

  • dr Vladimir Međak, Evropski pokret u Srbiji;
  • dr Miodrag Majić, Predsednik UO Centra za pravosudna istraživanja;
  • prof. dr Violeta Beširević, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu.

Razgovorom moderira Đorđe Mićić, novinar.

Srbija se u toku procesa pristupanja Evropskoj uniji u okviru poglavlјa 23 Pravosuđe i osnovna prava preuzela obavezu da izmeni Ustav kako bi obezbedila nezavisnost pravosuđa u Srbiji. U toku je proces izrade amandmana na Ustav u delu koji reguliše pravosuđe. Tekst amandmana je objavlјen u aprilu 2018. godine i poslat Venecijanskoj komisiji Saveta Evrope. Venecijanska komisija je dala 44 komentara na 29 amandmana. Ministarstvo pravde je 11. septembra objavilo novi tekst amandmana tvrdeći da su sve primedbe Venecijanske komisije usvojene.

Namera nam je da ovim skupom pružimo građanima viđenje stručnjaka u vezi sa aktuelnim procesom izmene Ustava. Na skupu će biti pruženi odgovori na sledeća pitanja: Šta donose amandmani na Ustav? Šta je osnovni cilj ovog procesa? U kojoj meri su primedbe Venecijanske komisije usvojene? Da li tekst amandmana obezbeđuje nezavisnost pravosuđu?

Javni događaj se organizuje u okviru projekta Promene Ustava na putu do EU: Zastupanje ustavnih promena koji finansijski podržava ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji u okviru MATRA programa Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Holandije.