Na upravo završenoj 20. Međunarodnoj konferenciji mladih, održanoj u Kruševu (Severna Makedonija) pod nazivom Evropske vrednosti za budućnost Jugoistočne Evrope, okupio se veliki broj učesnika iz svih zemalja Zapadnog Balkana koji se bave evropskim integracijama. Među njima su bile i naša generalna sekretarka Zvezdana Kovač i projektna menadžerka Zorana Milovanović.

U radu konferencije su aktivno učestvovali mladi regiona, koji su pored učešća u pratili i sadržajne debate na temu evropske budućnosti regiona.

Budućnost Srbije i njen pravi izbor je Evropska unije, rekla je Zvezdana Kovač, napomenuvši da bez obzira na predug proces, mnogo problema, ambivalentnih poruka vlasti i ponekad nedovoljno jasnih poruka Evropske unije, mi moramo biti optimisti, jer EU je naš prirodan izbor ukoliko želimo da budemo demokrtaksa država. „Kada kažem Evropska unija, onda mislim na evrospke vrednosti čiju alternativu ne mogu ni da zamislim. Poteškoča ima, ali mi moramo da razumemo da živimo u svetu koji se menja, u kome se političke elite transformišu, u kojem su svi događaji povezani i isprepleteni, gde je sve posatalo geopolitika. Zapadni Balkan nije više geopolitička raskrsnica, nego neka vrsta geopolitičkog kružnog toka. U njemu moramo da se prilagodimo okolnostima i na najbolji način nadjemo naš izlaz. To je onaj koji vodi Evropskoj uniji“.

Kovač je istakla da na to što EU živi svoje krize i pravi greške, ne možemo mnogo da utičemo, ali da je važno da razumemo da sve što radimo u nameri da se pridružimo EU, radimo za sebe i da bi trebalo najviše da se fokusiramo na ono što sami možemo i moramo da uradimo. Ona je, odgovarajući na pitanje u vezi sa Otvorenim Balkanom rekla da ima veliki broj regionalnih inicijativa koje nisu zabeležile posebne uspehe i da ovaj pokušaj ne treba posebno ni obeshrabrivati niti ohrabrivati. Sve što ide u korist građana Zapadnog Balkana je dobro, bez obzira sa koje adrese stiže. Isto važi i za Evropsku političku zajednicu, koja bi, ako bude onakva kako su najavili francuski predsednik Makron i nemački kancelar Šolc, mogla da bude jedan od načina ubrzanja procesa evrointegracije.

Zorana Milovanović, projektna menadžerka EpuS-a, koja je na konferenciji učestvovala ispred Koalicije za razvoj solidarne ekonomije, čiji je jedan od osnivača i EpuS, govorila je na panelu „Kolaborativno stvaranje budućnosti kroz transformativne odnose u regionu“, u okviru kojeg su fokusirane prakse razvoja u lokalnim zajednicama koje su zajedničke zemljama u regionu Zapadnog Balkana i zemljama Višegradske grupe. Milovanović je istakla da je socijalno preduzetništvo praksa koja pomaže transformaciju socio-ekonomskog sistema u pravcu veće inkluzivnosti, solidarnosti i saradnje. Fokusiranost socijalnih preduzeća na rešavanje društvenih problema koji iako su prisutni na lokalnom nivou, predstavljaju univerzalne prepreke za razvoj društva, čini osnov za zajedničko ulaganje zemalja u podršku sektoru.

„Kada govorimo o socijalnom preduzetništvu, ne možemo da ne govorimo i o ideološkoj postavci ekonomskog i državnog sistema. Vrednosti socijalnog preduzetništva u praksi promovišu solidarnost, jednakost i saradnju, te predstavljaju vrednosti oko kojeg države i društva reigona ZB treba da se okupe kako bi zajednički stremili ka održivom razvoju. Zemlje Višegradske grupe imaju razvijenije ekosisteme za socijalno preduzetništvo, što predstavlja primer dobre prakse za izradnju ekosistema na Zapadnom Balkanu. Sa druge strane zemlje ZB, u procesu izgradnje sistema podrške za socijalno preduzetništvo integrišu nove trendove i prilagođavaju lokalnim potrebama, što predstavlja potencijal za inovativnost i razvojne prakse koje mogu služiti i zemljama Višegradske grupe. U samom procesu evropskih integracija, socijalno preduzetništvo predstavlja socijalnu dimenziju procesa, imajući u vidu raznolikost pozitivnih društvenih uticaja socijalnih preduzeća u zajednici, te je važno ulagati u razvoj sektora u skladu sa strateškim pravcima EU.“