Postoji zajedničko mišljenje da ni na zapadnom Balkanu, ali ni u institucijama EU niti državama članicama nije uloženo dovoljno napora u povećanje znanja jednih o drugima, poboljšanje međusobne percepcije i omogućavanje usvajanja EU vrednosti, normi, politika i standarda u korist građana i procesa proširenja.

Dijagnoza je ponovljena u dva važna dokumenta, koja se odnose na proširenje EU na Zapadni Balkan. Bolja komunikacija identifikovana je kao jedna od ključnih poluga pristupnog procesa u predlogu Evropske komisije za “Verodostojnu perspektivu proširenja i pojačani angažman EU sa Zapadnim Balkanom”, 6. februara 2018. godine, u Zagrebačkoj deklaraciji 6. maja 2020. EU je još jednom potvrdila svoju nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi partnera sa Zapadnog Balkana, koji su sa svoje strane ponovili svoju čvrstu predanost evropskoj perspektivi kao svoj strateški izbor: „verodostojnost ove privrženosti zavisi i od jasne komunikacije u javnosti i implementacije neophodnih reformi.”

Pored neophodnih vladinih komunikacionih strategija u zemljama kandidatima za članstvo, postoji puno posla koje organizacije civilnog društva, pojedini stručnjaci i posebno mediji moraju da obave. U idealnim okolnostima, uz jasan politički i društveni konsenzus o evropskoj perspektivi, sinhronizovani napori ovih aktera bili bi najefikasniji. Inače, svako može doprineti različitim pristupima i aktivnostima, izgradnji ili sprovođenju društvenog konsenzusa o ovom strateškom izboru društva.

U tom pogledu, presudne su javne debate. Mnoštvo radova, analiza, priručnika, vodiča, infografika itd. nisu dovoljno bez direktne komunikacije i razmene mišljenja kad god i gde god je to moguće.
Rasprava, pojašnjenje i odgovaranje na pitanja nakon deljenja osnovnih ili konkretnijih informacija o različitim EU politikama, prioritetima, institucijama ili sektorima delovanja ključni su za bolje razumevanje glavnih zadataka, koji stoje pred našim društvima. Zbog toga, Evropski pokret Srbije uz podršku EU Info centra pokreće seriju EU Talks 2020. godine s ciljem podrške jačanju dragocene komunikacije sa građanima, kako bi im pomogao da procene i donesu sopstveni izbor u pogledu evropske perspektive Srbije.

Cilj projekta je podizanje svesti i znanja građana o odabranim aspektima procesa integracije u EU od posebnog interesa za građane u 5 regiona u Srbiji.

Aktivnosti:

  • Organizacija 5 online debata u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Novom Pazaru/Kraljevu, sa govornicima iz ovih regiona/gradova

Trajanje projekta: avgust – decembar 2020. godine

Projekt finansijski podržava: EU Info Centar/Delegacija Evropske unije u Srbiji

Aktivnosti: 

Dokumenta: