Dok Mađarska i Poljska blokiraju odobrenje EU budžeta i Fonda za oporavak, razmatramo italijanske, poljske, holandske i španske članke na ovu temu.

Italija: Odbijanje budžeta

Corriere della Sera piše o paketu koji je predložilo nemačko predsedavanje Savetom Evropske unije, kao i o nedavnoj blokadi. Ovaj paket sadrži višegodišnji budžet Unije (2021.-2027.), Mehanizam vladavine prava, Fond za oporavak (Next Generation EU) i sporazum o sopstvenim resursima EU, koji omogućava Evropskoj komisiji da pozajmljuje novac na financijskom tržištu. Na sastanku Odbora stalnih predstavnika pri EU, ambasadori Poljske i Mađarske glasali su protiv. Mađarski premijer Viktor Orban ne želi da rizikuje da mu se uskraćuju sredstva EU kao sankcija zbog kršenja vladavine zakona, pre mađarskih izbora 2022. Nedavno je Budimpešta uvela dva nova zakona, jedan koji diskriminiše rodne manjine i jedan izborni zakon, sprečavajući opoziciju da se udruži protiv Orbanove stranke Fidesz. Mađarska i Poljska nemaju suštinskih primedbi, budući da su važni korisnici budžeta i Fonda za oporavak. Konkretno u Budimpešti, koja je 2018. godine dobila 6,3 milijarde eura iz kohezijskih fondova, izdvaja se još 7,5 milijardi eura iz Next Generation EU. Međutim, to je mehanizam vladavine zakona sa kojim Varšava i Budimpešta imaju problema. Štaviše, prema mađarskom premijeru, nije samo pitanje novca. Mehanizam vladavine zakona omogućio bi ucenu zemlje iz ideoloških razloga i „transformisao bi Evropsku uniju u novi Sovjetski Savez“.

Španija: Krhke finansije

El País izveštava o tome šta će se dogoditi nakon veta Mađarske i Poljske. U ponedeljak su Mađarska i Poljska blokirale novi budžet EU, uključujući Fond za oporavak. Najnovije opstrukcije budžeta EU nagovestile su evropsku pomoć namenjenu ublažavanju ekonomske krize izazvane COVID-19. Diplomatski izvor u Savetu rekao je da „idemo prema neizbežnom sukobu“. Ove subvencije, kojima se izdvaja do 750 milijardi evra, ključne su za Španiju i Italiju. Mehanizam vladavine zakona može se odobriti prostom kvalifikovanom većinom, a time i nemačko predsedništvo može biti mirno, znajući da i Poljska i Mađarska nisu u stanju da ga izbace iz koloseka. Međutim, za odluku o budžetu, sopstvenim resursima i Fondu za oporavak biće potrebna jednoglasnost. “Neminovno je da će doći do kašnjenja i da će zaključak celog procesa trajati do početka 2021. godine”, rekao je izvor Saveta. Evropska komisija razmatra da Budimpeštu zadovolji nekom vrstom deklaracije potpisanom na najvišem nivou, koja garantuje proporcionalnu, uravnoteženu i pravičnu upotrebu mehanizma vladavine prava, što bi omogućilo obustavu sredstava samo u slučaju da nedemokratski zanos zemlje flagrantno ugrožava finansijske interese Unije.

Poljska: Trzaj Varšave

Wyborcza piše o tome što bi EU trebalo da radi u vezi s pristupom Mađarskoj i Poljskoj. Uprkos javnim uveravanjima poljskog premijera Mateusa Moravickog, ekonomski uspeh čini se dalekim snom njegove zemlje i mnogih drugih država članica, poput Španije i Italije. Razvoj događaja, međutim, nikoga ne bi trebalo da iznenadi. Uprkos protestima u Briselu protiv preuzimanja Ustavnog suda od strane vlade PiS 2016. godine, poljske vlasti nastavile su da izazivaju ​​kontroverze. Ministar pravde Zbigniev Ziobro uputio je uvredljiva pisma komesarima EU i ubrzao tempo pravosudnih preuzimanja. Jarosła Kacinski, predsednik PiS-a, govorio je o potrebi obnove zajednice kako se nijedan komesar ne bi usudio da upravlja poljskim vlastima o pitanjima vezanim za vladavinu zakona. Iako su Von der Lajen i njen prethodnik Junker poslali pregovarače u Poljsku, ona nije poštovala naknadne kompromise. Za predsednika PiS-a i ministra pravde, spremnost na kompromise znak je slabosti. U slučaju Mađarske, Unija je bila još manje proaktivna. Rasprava unutar Evropske narodne stranke o tome treba li izbaciti Fidesa, populističku stranku premijera Viktora Orbana, već traje dve godine.

Holandija: Ujak iz Holandije

De Volkskrant piše o nedostatku osnova, koji je holandski premijer Mark Rut voljan da pruži u ovom budžetskom sporu. Holandija pojačava borbu u Evropskoj uniji za povezivanje budžetskih sredstava sa mehanizmima vladavine zakona. Mark Rut rekao je da ne može da se napravi kompromis oko takvih instrumenata. “Najbrže rešenje bilo bi pregovaranje i postizanje kompromisa, ali to mi se čini nemogućim”, rekao je Rut. Premijer je razmišljao o Fondu za oporavak i višegodišnjem financijskom okviru bez Poljske i Mađarske, ali naglasio je da je dužnost, ne države članice, već nemačkog predsedništva, Evropskog parlamenta i Komisije, da pronađu sporazum. Ako ne, rekao je Rut, tada će Savet morati da pronađe rešenje. Zatim, Rut je rekao da je “proveo tri sata pokušavajući da pronađe kompromis kako bi u tekstu o Africi dobio pojam “rodna ravnopravnost”. Taj termin nije bio dozvoljen, jer je bio u suprotnosti sa nekim principima u Mađarskoj i Poljskoj. Sada je to toliko ozbiljno.”