Evropski pokret u Srbiji, zajedno sa još 12 organizacija civilnog društa u Srbiji, postao je ,,član kandidat za proširenje” (ECM) Evropsko-ekonomskog socijalnog komiteta.

Evropski ekonomski socijalni komitet (EESC), time je postao prva zvanična institucija Evropske unije (EU) koja prihvata članove iz zemalja kandidata putem svog ECM pilot Projekta.

ECM je inicijalni program koji je zamišljen da omogući učešće predstavnicima organizacija civilnog društva iz zemalja kandidata za EU u savetodavnom radu EESC-a. To podrazumeva da će izabrani predstavnici pružiti doprinos procesu formiranja relevantnih mišljenja EESC-a, učestvujući u relevantnim studijskim grupama, sekcijama, kao i odabranim plenarnim sednicama.

U ovaj Komitet su primljeni članovi iz devet zemalja kandidata: Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Albanije, Ukrajine, Moldavije, Gruzije i Turske.

Članovi ovog komiteta iz zemalja kandidata će aktivno učestvovati u radu Evropskog ekonomsko-socijalnog komiteta, i imati ravnopravan položaj sa kolegama iz zemalja članica EU. Iako će imati savetodavnu ulogu, neće imati pravo glasa.

Više o ovoj incijativi možete pročitati na linku: https://www.eesc.europa.eu/en/initiatives/enlargement-candidate-members-initiative, a spisak primljenih članova kandidata iz svih devet zemalja možete pročitati OVDE.