Na nedavnoj  redovnoj Skupštini Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS), Evropski pokret u Srbiji (EPuS) je, uz još četiri organizaciji, stekao status punopravnog člana. Ovih 5 organizacija su do sada bile pridružene članice. Pored toga, KOMS je primio još 14 organizacija sa statusom pridruženog člana.

Članstvo u KOMS-u inicirao je Forum mladih EPuS-a, svesni da se mladi u Srbiji susreću sa brojnim problemima na skoro svim poljima, počev od obrazovanja i nezaposlenosti do nemogućnosti aktivnog učešća u društvu i da će im članstvom u KOMS-u biti omogućeno da utiču na bolji položaj maldih. Da bi postao punopravan član, EPuS je trebalo da pokaže i pokazao je svoju posvećenost u radu sa mladima putem raznih projekata i kampanja.

KOMS je značajna zagovaračka platforma koja spaja mlade, svoje organizacije članice i donosioce odluka u cilju poboljšanja položaja mladih.

Članstvo u jednoj takvoj organizaciji biće od velike koristi za dalji rad Foruma mladih kao dela EPuS-a, jer mu omogućava uključenost u bogatu mrežu relevantnih organizacija koje se takođe bore za mlade. Pored toga, punopravno članstvo će omogućiti Forumu mladih da kroz partnerstva i saradnju nastavi da radi u skladu sa svojim strateškim planom, pre svega u oblastima kulture i informisanja, obrazovanja, aktivizma i zapošljivosti mladih.