U skladu sa preporukama nadležnih domaćih i međunarodnih institucija u vezi sa pandemijom koronavirusa, kancelarija Evropskog pokreta u Srbiji će naredne nedelje (16.-22. mart) biti privremeno zatvorena. Sve aktivnosti, obaveze i komunikacije, zaposleni kancelarije obavljaće od kuće, u redovnom radnom vremenu od 9-17h.

Komunikacija će se obavljati redovno mailom (office@emins.org i adrese kolega) i telefonskim putem (069 3640 174).

O svim daljim koracima u skladu sa razvojem situacije, bićete naknadno obavešteni.

Pratite preporuke nadležnih institucija i smanjite društvene kontakte na minimum.