U Zaječaru je u okviru projekta Evropa za mene organizovana debata pod nazivom “Standardi EU u socijalnoj politici u Srbiji”, a učesnice su poručile da je neophodno uskladiti se sa pozitivnim i boljim evropskim standardima socijalne politike i zadržati određene standarde u kojima prednjačimo u odnosu na Evropsku uniju.
„Svaka država je osnovni nosilac socijalne politike i zbog toga će to pitanje ostati na nivou države. Svakako se može reći da će doći do usaglašavanja ‒ na način koji nama odgovara odnosno u skladu sa našim mogućnostima, ali ne i do izjednačavanja na nivou Evropske unije“, rekla je prof. dr Ana Čekerevac, sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu.
Profesorka Čekerevac je istakla da su ciljevi socijalne politike poboljšanje životnih i radnih uslova, a kako bismo do ostvarivanja tih meta došli neophodno je da se držimo nekih principa poput solidarnosti, uzajamnosti, jednakosti, kao i novog principa post moderne socijalne politike ‒ principa participacije.
Prof. dr Natalija Perišić sa FPN-a osvrnula se na Stategiju razvoja Jugoistočne Evrope do 2020 i ukazala na najvažnije indikatore u ciljevima Strategije koje se odnose na socijalnu politiku. Ona je predočila da evropski standard ne dostižemo u četiri od navedenih pet meta, i to kod podizanja stope zaposlenosti, uvećanje procenta BDP-a koji se izdvaja za istraživanje i razvoj, smanjivanje emisija gasova i smanjenje siromaštva.
„Indikator koji je bolji u Srbiji u odnosu na EU odnosi se na prevremeno napuštanje školskog obrazovnog sistema, u kojem Evropska unija ima metu da se stopa ispisa smanji ispod 10 odsto, dok je meta Srbije da se ona umanji ispod 5 odsto, s obzirom na to da smo evropsku metu već dostigli“, objasnila je Perišić.
Jelena Tanasijević iz Centra za porodični smeštaj i usvojenje u Beogradu navela je rešenja koja se na nivou EU prepoznaju kao dominantna: politike usmerene na pružanje finansijske podrške porodicama i regulisanja odnosa na tržištu rada i stimulisanje zapošljavanja. Tanasijević je ukazala na načine na koje socijalna odnosno porodična politika reguliše, kao što su fleksibilni radni angažmani, razvijanje servisa za brigu o deci i odsustvo sa posla za zaposlene roditelje.
„Preporuke značajne za ovu temu jesu povećanje učešća žena na tržištu rada, veća uključenost muškaraca u neplaćene poslove, povećanje mogućnosti korišćenja fleksibilnih angažmana, pružanja dodatne podrške porodicama, kao i važnost primene zakonodavstva Srbije koje i dalje izostaje“, zaključila je dr Jelena Tanasijević.
Debata u Zaječaru deo je serije događaja koje Evropski pokret u Srbiji i Fakultetu političkih nauka organizuju u ukupno 17 gradova Srbije, u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji – Sremska Mitrovica I Evropskim pokretom u Srbiji – Kraljevo. Debate se održavaju u okviru projekta „Evropa za mene“ koji podržava Delegacija Evropske unije, sa idejom da se u javnosti pokrenu razgovori na teme značajne za Srbiju u procesu evropske integracije I građanima pruže proverene i korisne informacije.