Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 5 000 € 100% 2
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Razne NVO, UNDP

UNDP

februar 2001 – maj 2002 Mreža NVO iz južne Srbije
Opis projekta

Etnički forum je nastao kao rezultat potrebe razvijanja i daljeg koherentnog oblikovanja niza aktivnosti EPuS u vezi rešavanja etničkih konflikata.

EPuS je organizovao niz seminara i radionica na kojoj je okupio predstavnike etničkih zajednica sa juga Srbije, učesnike iz drugih etničko mešovitih sredina (Sandžaka, Vojvodine, istočne Srbije), kao i predstavnike međunarodne zajednice UNDP, UNMIK, OEBS).Na kraju skupa izdat je dokument “Inicijativa za multietničku saradnju – Kruševačka deklaracija”, koji predstavlja I inicijalni dokument Etničkog foruma EPuS.

Vrste usluge
  • Istraživački rad i pisanje poglavlja pod nazivom “Prevencija konflikata i transformacija u SR Jugoslaviji” za knjigu o konfliktima u Jugoistočnoj Evropi, koju objavljuje “Evropski centar za prevenciju konflikata” iz Utrehta.
  • Istraživački rad, rad na terenu i pisanje elaborata za UNDP o kapacitetima opštinskih struktura u Preševu, Bujanovcu i Medveđi. Izveštaj sadrži: procenu stanja opremljenosti, struktura i kvalifikacija opštinskih vlasti, procenu ekonomskih, etničkih i političkih problema, predloge za bolji rad opštinskih službi, međuetničku koegzistenciju i brzi ekonomski oporavak; predlog 6 programa edukacije za polaznike iz ovog područja, pod pokroviteljstvom EPuS.
  • Seminar o veštinama dijaloga i integracije organizovan sa Institutom za mir SAD iz Vašingtona.