Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
SrbijaN/A70%3
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Studentri, šira javnost

Ambsada Velike Britanije
Skupština grada Beograda

2003 – 2005Dom omladine Beograd
Opis projekta

Projekat za izgradnju regionalnog informacionog centra za unapređenje Evropskih institucija i kulture Beograd, kao glavni grad Srbije, jedan je od najvećih kulturnih centara u istocnoj Evropi. On ima dugu tradiciju koja datira iz rimskog doba. Kao takvi, i grad i zemlja predstavljaju sastavne delove evropske kulture, istorije i tradicije. U vreme globalnih i evropskih integracija, ova oblast je logično međusobno povezana sa zemljama Evropske Unije.

Nažalost, istorija skorašnjih odnosa između Evropske Unije i Srbije nije tako svetla. Srbijom je vladao nacionalistički režim koji je imao sukobe sa ostatkom sveta i osuđivao Evropsku Uniju da je deo NATO-a. Mediji su obilato zloupotrebljavani da okrenu javno mnenje protiv evropskih vlada, institucija, čak i kulture. Pošto je malo građana Srbije imalo šansu da se uveri u suprotno, zahvaljujući politici viza, medijske manipulacije su rezultovale ozbiljnom promenom mišljenja, bez obzira koliko bliske bile prethodne istorijske veze koje su postojale. Posle pada nacionalističkog rezima, javno mnenje je otvoreno za promene, ali ove promene se neće dogoditi dok nove informacije ne sazna čitavo stanovništvo.

Najbolji izvori informacija o Evropskoj Uniji jesu institucije ovog entiteta. To je razlog zašto Dom omladine Beograda i Evropski pokret u Srbiji žele da ustanove zvanični informacioni centar za širenje svih vrsta informacija o Evropskoj Uniji koje zanimaju građane. Ovaj centar bi imao kancelariju smeštenu u Omladinskom kulturnom centru Beograda i redovno bi bio povezan sa institucijama Evropske Unije da obezbeđuje najtačnije moguće informacije. Te informacije bile bi tada prenošene vladinim institucijama, nevladinim organizacijama, preduzećima i pojedincima širom Srbije. Kancelarija bi bila otvorena za posete i takođe bi služila kao sredstvo promocije turističkih destinacija i kulturnih događanja u Evropskoj Uniji. Ova kancelarija bi imala važnu ulogu u podržavanju kulturne, omladinske i ekonomske saradnje između Evropske Unije i Srbije. Ime ovog centra je EU Info Point.

Ovaj projekat je pokušaj da se započne sa izgradnjom takve infrastrukture, i da se odrede faze njenog razvoja kao jedne nezavisne, samofinansirajuće institucije koja će služiti kao most između Evropske Unije i zemlje koja će postati njen član.

Vrste usluge