Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
SrbijaN/A50%5 + lokalna veća
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Građani u 15 opština u SCG – posebno omladina

Ambasade Holandije, Švedske, Velike Britanije, Brittish Council, EAR, Delegacija Evropske komisije u SCG

leto 2004 – jesen 2005Generacija 21, Mladi evropski federalisti – JEF Beograd
Opis projekta

Projekat “Moj grad u Evropi – Euro Star Bus” je informativna kampanjao EU koju implementira EPuS u saradnji sa omladinskim organizacijama Generacija 21 i Mladim federalistima. Cilj ovog projekta je da se građani informišu o osnovnim aspektima EU i da se promovišu evropske vrednosti u SCG i da se postigne bolje razumevanje problema integracije i procesa tranzicije u ciljnim grupama kao i da se podigne nivo znanja mladih o EU temama, posebno u manjim gradovima u SCG i da se podigne svesnost građana.

Aktivnosti uključuju

  • Formiranje tima 20 mladih aktivista posebno obučenih da promovišu vrednosti EU
  • Priprema prigodnih promo materijala
  • Poseta 10 gradova u SCG, Beograd, Novi Pazar, Pirot, Novi Sad, Užice, Čačak, Niš, Bijelo Polje, Nikšić, Podgorica, Kruševac, Zrenjanin, Leskovac, Subotica i Valjevo
  • Opremanje posebnog autobusa ”EURO STAR BUS” koji će služiti kao mobilni info centar
  • Medijsku kampanju i aktivnosti podizanja svesti u posećenim opštinama
Vrste usluge
  • trening volontera i aktivista
  • press konferencije
  • posete ambasadora i osoblja ambasada gradonačelnikovoj kancelariji
  • distribucija raznog promotivnog materijala direktan kontakt sa građanima i razjašnjavanje pitanja vezanih za EU
  • uključivanje omladine (osnovne i srednje škole) u EU tematiku kroz umetnička takmičenja, Euro slagalicu, Euro pesme i debate