Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 33 350 € 100% 2 + 18
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Kreatori politike, eksperti, mediji, NVO, mladi lideri stranaka, predstavnici lokalnih zajednica

Evropska komisija
Fridrih Ebert fondacija

2002 – 2003 Lokalna veća EPuS
Opis projekta

Evropski forum – Srbija u Evropi je fleksibilno i veliko telo sastavljeno od eksperata, predstavnika medija, predstavnika NVO, mladih stranačkih lidera, i predstavnika lokalnih zajednica kako bi se diskutovalo o različitim problemima EU integracije, odnosima u jugoistočnoj Evropi i poziciji Srbije u tom procesu.

Ovaj projekat se sastoji od niza radionica o političkim problemima u lokalnim zajednicama koji su identifikovani kao prioritetni (od strane lokalnih civilnih grupa i demokratskih lokalnih vlasti) u procesu integracije jugoistočne Evrope, uključujući demokratsku Srbiju, u EU i šire Evro-atlantske strukture. Kroz aktivnosti projekta promovisane su vrednosti procesa evropske integracije, fokusirajući se na one teme i probleme koji su bitni za demokratizaciju zemlje.

Osnovni ciljevi projekta uključuju:

  • Dalji razvoj foruma, spremnog na kontinuiranu, racionalnu razmenu ideja i mišljenja o problemima EU integracije među ljudima iz političkih stranaka demokratske opozicije (lokalni i nacionalni nivo), eksperata (lokalnih i internacionalnih), NVO lidera, kreatora javnog mnjenja (nezavisnih medija i osoba koje se bave PR), preduzetnika koji vode mala i srednja preduzeća, o izabranim temama iz javne politike. Činiće se napori da se dođe do izvodljivih rešenja, što će voditi njihovoj implementaciji;
  • Podizanje svesnosti u srpskom društvu o problemima i izazovima EU integracije, uključujući zadate reforme našeg društva i države. Takođe je važno dobiti podršku svih elemenata društva za reformu uključujući saglasnost sa svim uslovima za članstvo u EU;
  • Podržavanje među-sektorske strateške koordinacije (privredne, neprofitne i političkih stranaka) između individua i organizacija koje imaju potencijal da pospeše pozitivne promene u društvu koje vode miru, demokratiji i tržišnoj ekonomiji, tako što će kombinovati postojeće resurse.

Specifični ciljevi projekta su trostruki:

  • Povećati stepen participacije građana u procesu donošenja odluka u stranim i domaćim pitanjima.
  • Pomoć u stvaranju socijalnog kapitala potrebnog za demokratske reforme u Srbiji i za sprovođenje reformske politike na putu ka evropskoj integraciji.
  • Nuđenje konkretnih informacija učesnicima o mogućnostima za obrazovanje i umrežavanje koje postoje u Evropi i Sjedinjenim državama u ovom momentu, npr. – NVO menadžment, javna administracija, pravo, mediji kojima se može pristupiti kroz predstavničke kancelarije stranih agencija za razvoj, međunarodnih NVO, fondacija i međunarodnih organizacija prisutnih u regionu.
Vrste usluge
  • Organizovanje serije radionica
  • Internacionalna konferencija “EU i Balkan – šta posle Soluna?“, čiji je rezultat bio CD sa dokumentima sa konferencije (na srpskom i engleskom)