Zemlja BuđžetProcenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
SrbijaN/A100%5 eksperata + lokalni koordinatori
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Lokalna zajednica i
šira javnost u Srbiji
Netherlands Organisation for International Development Cooperation (NOVIB)Oktobar 2004 – …
Opis projekta

Organizovaće se trening seminari o evropskim integracijama za predstavnike lokalnih zajednica da bi se upoznali sa konceptom i procesom integracije, informisali se o EU programima i fondovima, sadašnjim i budućim mogućnostima za potencijalnu participaciju, da bi se podigla svesnost o važnosti evropske integracije i demokratskih reformi, obezbedile relevantne publikacije i dokumenti i razmenila iskustva sa partnerima iz EU zemalja.

Projekat će se sprovesti kroz 20 dvodnevnih seminara u odabranim regionalnim centrima, pokrivajući 50 opština, predstavljenih od strane lokalnih vlasti, javnih institucija, NVO, medija, akademskih institucija, omladinskih organizacija.

Postoje 3 modula seminara: (1) generalne informacije o evropskim institucijama i politici; (2) uloga lokalnih vlasti u procesu evropskih integracija; (3) specifične informacije o Eu programima i fondovima interesantnim za lokalne zajednice.

bjavljene su brošure o EU programima i fondovima, podeljene u široj javnosti u Srbiji (uključujući vladine institucije, međunarodne organizacije, civilno društvo, akademije, stručnjake, omladinu, poslovne ljude, medije) i predstavljene u 5 gradova u Srbiji: Niš, Kragujevac, Novi Sad, Novi Pazar i Beograd.

Vrste usluge