Zemlja BuđžetProcenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija850 000 €100%4 + 5 eksperata
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Evropska agencija za rekonstrukcijuEvropska agencija za rekonstrukcijuMaj 2004 – Oktobar 2005
Opis projekta

EPuS je menadžer “Fonda za evropske integracije” (EIF), koji se implementira uz pomoć EU a finansira ga Evropska agencija za rekonstrukciju.

Osnovni cilj je da se podrže projekti (1 000 do 60 000 EUR sa maksimalnim trajanjem od 9 meseci). Cilj programa bio je da olakša razumevanje materije Evropskih integracija (pravne, ekonomske, političke, kulturne, obrazovne, itd) i da proširi spektar javne participacije i debata o procesu EU integracije i regionalne saradnje.

Ukupna vrednost Fonda je 850 .000 EUR koja će se potrošiti kroz grantove.

Ciljne grupe su nevladine organizacije, mediji, univerziteti, učenici srednjih škola i studenti, sindikati, profesionalne asocijacije, poslovni ljudi, lokalna administracija, kulturne institucije i šira javnost.

Prioritet imaju projekti:

  • u kojima će učestvovati specifikovane ciljne grupe kako bi se poboljšalo znanje o procesima evropske integracije i regionalne saradnje i koji će aktivirati veću javnu debatu o ovim temama;
  • koji će uključiti saradnju NVOa i drugih ciljnih grupa u Srbiji i Crnoj Gori što će doprineti evropskoj i regionalnoj integraciji SCG.
Vrste usluge

Menadžment i pribavljanje grantova

  • Pripremanje poziva za predloge
  • Evaluacija predloga
  • Pomoć pri implementaciji i monitoring
  • Izveštavanje