Zemlja BuđžetProcenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija10 250 €100%2
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Opštine, šira javnost,
Lokalni ombudsmani, NVO
Misija OEBSOktobar – Decembar 2006Pravni forum
Opis projekta

Cilj projekta je da se izgrade kapaciteti postojećih lokalnih ombudsmana u Srbiji kroz seminare usmerene na unapređivanje njihovih radnih veština (veštinu lobiranja i strategiju odnosa sa javnošću)

12 opština (gradova) koje poznaju instituciju lokalnog ombudsmana: (Zrenjanin, Subotica, Sombor, Šabac, Rakovica, Grocka, Vladičin Han, Kragujevac – gradski ombudsman; Beograd – gradski ombudsman, Bačka Topola, Niš i pokrajinski ombudsman Vojvodine)

 1. Da se izgrade ekspertski kapaciteti: treninzima i seminarima;
 2. Da se ojača mreža lokalnih ombudsmana i njihova međusobna koordinacija;
 3. Da se unapredi njihovo poznavanje različitih veština koje će unaprediti njihovo celokupno delovanje;
 4. Da se unapredi / poveća svest građana o postojanju i ulozi lokalnih ombudsman.
Vrste usluge
 • Projektne aktivnosti su osmišljene na način da se postojeći kapaciteti i iskustvo koriste na najbolji mogući način.

  1. Seminari i treninzi
   Organizovanje dva tematska seminara za sve učesnike ( lokalne ombudsmane) na kojima će istaknuti domaći eksperti održati predavanja. Jednodnevni treninzi će uključivati praktične i teoretske delove, dok će priručnici i radni materijali biti pripremljeni od strane eksperata pojedinačno i Evropskog pokreta u Srbiji.
  2. Završni događaj
   Završni događaj će biti održan u Beogradu, aktivnim učestvovanjem pokrajinskog ombudsmana, beogradskog ombudsmana i njihovih pomoćnika.