Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija N/A 80% 2 + 20
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Kreatori međunarodne politike uključujući širu domaću zainteresovanu javnost (akademike, profesionalce, studente) Konrad Adenauer Stiftung 1998

Institut ekonomskih nauka

Ekonomska politika

Opis projekta

EPuS je organizovao međunarodnu radionicu “Preporuke politike za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva” u Zrenjaninu 1997. Preko 60 eksperata, polovina iz inostranstva, predstavili su iskustva u razvoju malih i srednjih preduzeća (SME) u SRJ i bivšim republikama, zemljama u tranziciji i razvijenim zemljama, kao i međunarodnim organizacijama. O problemima, dostignućima, ograničenjima i prospektima razvoja SME u SRJ diskutovali su preduzetnici, stručnjaci i predstavnici lokalnih, republičkih i saveznih vlada. Glavni rezultat radionice bio je Akcioni plan za razvoj SME u SRJ, a dokumenti predstavljeni na radionici sakupljeni su i objavljeni u ovoj knjizi.

Zadatak EPuSa bio je preduzme aktivnosti za implementaciju Akcionog plana. Uporedo sa pripremama za sastanak, EPuS je posetio Svilajnac, Vranje, Čačak, Novi Pazar, Vršac, Zrenjanin, Podgoricu i Budvu i uradio studije slučaja za nekoliko opština koje postigle dobre rezultate u razvoju SME na lokalnom nivou. Sve aktivnosti poduzete tokom pripreme za međunarodnu radionicu nazivaju se “Zrenjaninska inicijativa”.

Vrste usluge

– Putovanje u Svilajnac, Vranje, Čačak, Novi Pazar, Vršac, Zrenjanin, Podgoricu i Budvu radi pripreme međunarodne radionice i pripreme studija slučaja;

– Međunarodna radionica “Preporuke za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva” u Zrenjaninu 1997;

– “Zrenjaninska inicijativa” i njena prezentacija u 5 gradova;

– Radionice i treninzi.