Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 7 950 € 100% 5
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Skupština državne zajednice Srbija i Crna Gora, Skupština Republike Srbije, Skupština Republike Crne Gore

OEBS

decembar 2003 – mart 2004
Opis projekta

Projekat ”Izvori informacija i baze podataka Evropskih institucija on-line” uključuje radionice za članove Skupštine Državne zajednice Srbija i Crna Gora, Skupštine Republike Srbije, Skupštine Republike Crne Gore i osoblja sve tri skupštine uključujući informativne službe, osoblje biblioteka, istraživače, sekretare komiteta kao i pripravnike koje sponzoriše OEBS a koji rade kao mladi istraživači u skupštinama.

Edukacija skupštinskog osoblja – službe koja pruža istraživačku podršku MP, ključni je elemnt za snaženje uloge Parlamenta u problemu evropskih integracija. Trening se sastoji od 3 radionice (2 u Beogradu i 1 u Podgorici) sa maksimalno 15 učesnika po 1 radionoci.

Trening je prilagođen administrativnom osoblju Parlament a kako bi se povećali kapaciteti i efektivnost u procesu stabilizacije i priključenja i u procesu pregovaranja, kao i radi pomoći članovima Parlamenta u procesu legalne transformacije i usvajanja komunitarnog prava.

Parlament mora imati veći nivo znanja i veština, koje su neophodne za rad, i za upotrebu evropskih izvora i baza podataka koji su bitni za evropske integracije. Učesnici će posle uspešnog završetka treninga dobiti diplome OEBS-a i EPuS.

Vrste usluge
  • Desetodnevni trening za svaki Parlament u periodu od decembra 2003 do marta 2004. godine.
  • Radionice pokrivaju sledeće oblasti: EU institucije i njihove nadležnosti, Internet i nove informacione tehnologije – pretraživanje podataka o institucijama EU i podataka o specifičnim temema. EU legislatura, zakoni u pripremi, parlamentarna pitanja i dokumenta od javnog interesa, druge institucije ODIHR, Savet Evrope itd.
  • Obezbeđivanje svih relevantnih dokumenata i prevoda.
  • Stručna predavanja o EU institucijama i praktičan rad sa učesnicima.