Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija43 530 USD100%4
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Podmladci prodemokratskih političkih partija u regionu Zapadnog Balkana

National Endovorment for Democracy

mart – septembar 2007Kosovska omladinska mreža
ADP ZID Podgorica
Centri civilnih inicijativa
Volonterski centar Zagreb
Opis projekta

Osnovna ideja projekta je da okupi podmlatke političkih partija iz Srbije (uključujući Kosovo), zatim Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Njihovim aktivnim učešćem na seminarima i internet forumu unaprediće se proces pomirenja i ohrabriti međusobna saradnja s ciljem promocije evropske i regionalnih integracija na prostorima bivše Jugoslavije.

Ciljevi projekta su:

  • Pomirenje među članovima podmladaka prodemokratskih političkih stranaka iz zemalja regiona koje su bile uključene u etničke sukobe u protekloj deceniji. Ovaj projekat ima za cilj da razbije predrasude i stereotipe i izgradi poverenje između mladih, budućih lidera.
  • Izgradnja i poboljšanje poverenja među omladinom prodemokratskih političkih partija.
  • Poboljšanje znanja mladih o evropskoj i regionalnim integracijama i razmena iskustva o ovim procesima u svakoj od zemalja regiona.
Vrste usluge
  • Internet forum – internet forum je bio stalni kanal za komunikaciju učesnika projekta kojim je omogućena razmena ideja, iskustava i korisnih informacijama. Ćlanovi foruma su bili u mogućnosti da putem interneta komuniciraju sa pojedinim zvaničnicima koji se bave evropskim integracijama.
  • Seminari – projekat predviđa održavanje dva seminara koji će okupiti po 30 učesnika. Prvi seminar je održan u Srbiji, drugi u BIH. Prednost pri izboru učesnika na seminaru imali su najaktivniji učesnici internet foruma, aktivisti iz lokalnih ogranaka političkih partija. Pri izboru učesnika uzeta je u obzir i polna zastupljenost.

Pored interaktivnih predavanja eminentnih stručnjaka i univerzitetskih profesora, seminari su obuhvatili i radionice koje su imale za cilj razvijanje duha saradnje među učesnicima. Tokom seminara učesnici su posetili državne institucije koje se bave evropskim integracijama.

Teme na seminarima su: evropske integracije, regionalna saradnja i međupartijska saradnja na evropskom i svetskom nivou.