Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 2 000 € 100% 6
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
OEBS

N/A

jul 2003 Savezna Skupština, OEBS
Opis projekta

OEBS misija u Srbiji i Crnoj Gori i Evropski pokret u Srbiji organizovali su radionicu “Srbija i Crna Gora na putu evropskih integracija – Zadatak za Parlament”. Cilj radionice bio je podizanje stručnosti članova Parlamenta u pitanjima evropskih integracija. Okupili smo 30 članova Parlamenta (Skupština SCG, Skupština Srbije i Skupština Crne Gore) kao i predstavnike republičkih vlada i predstavnike državne zajednice. Predstavnici međunarodnih zajednica – Savet Evrope, Evropska komisija i Evropska agencija za rekonstrukciju takođe su učestvovali u radionicama. Posle prvog dana radionica koje su se održavale u dve grupe, učesnici su došli do zaključaka i preporuka kako da bolje uključe parlament u proces integracije.

Organizovani su radni stolovi na dve različite teme i učesnici su podeljeni u dve grupe. Prva grupa diskutovala je o ulozi parlamentarnih komiteta u informisanju vlade o EU temama, definisanju njihovih zadataka i odnosima sa postojećim komitetima. Moderator je bio Dragan Lakićević, Evropski pokret u Srbiji. Druga radionica diskutovala je o načinima da se poboljša saradnja i koordinacija između skupština Unije i država članica i kako da se učini složan napor ka integraciji Evrope. Moderator je bio Danijel Pantić, generalni sekretar EPuS.

Na osnovu iskustava sa radionica, zaključeno je da je neophodno razviti studiju koja bi bila analiza institucionalnih kapaciteta srpskog i crnogorskog parlamenta na nivou državne zajednice, i nivou pojedinačnih republika za proces evropske integracije. Ova studija je rezultat istraživanja i analize koju je sproveo tim stručnjaka iz EPuS.

Vrste usluge
  • Pomoć u konceptualizaciji događaja
  • Obezbeđivanje dva stručnjaka moderatora
  • Obezbeđivanje logističke podrške za realizaciju dvodnevnih radionica
  • Obezbeđivanje relevantnih publikacija za edukaciju parlamentaraca
  • Definisanje konačnih preporuka
  • Distribucija konačnih preporuka u saradnji sa OEBS-om svim relevantnim političkim i akademskim akterima u zemlji
  • Studija o institucionalnim kapacitetima srpskog i crnogorskog Parlamenta za proces evropske integracije