ZemljaBudžetProcenat realizovan od strane EPuSBroj angažovanog osoblja
SrbijaN/AN/A3
Naziv klijentaIzvor finansiranjaDatumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Zvaničnici Vlade i Narodne skupštine Republike SrbijeAmbasada Sjedinjenih Američkih Država u Beograduapril – avgust 2009
Opis projekta
Iako Evropska unija (EU) kontinuirano naglašava svoju posvećenost “evropskoj perspektivi” zemalja Zapadnog Balkana, i Srbije među njima, a Evropska komisija (EK) ističe da bi ova godina mogla da bude ključna u rešavanju problema sa kojima se suočava Zapadni Balkan, globalna dešavanja i unutrašnji izazovi same EU izgleda da odvlače pažnju od regiona. Ova godina može biti ključna za očuvanje (afirmativne) politike proširenja EU i zadržavanje zamajca u zemljama Zapadnog Balkana u kojima je primetno opadanje podrške integracijskim procesima. Finansijska kriza koja je počela pre više od godinu dana utiče i na EU i na Zapadni Balkan tako što odvlači veliku energiju Unije ka planiranju ekonomskog oporavka. U isto vreme je Lisabonski sporazum, koji bi trebalo da doprinese stvaranju efikasnije i delotvornije Unije i koji je suočen sa irskim “ne”, postavio još jedno pitanje o tome gde će se zaustaviti institucionalna reforma i da li će omogućiti dalja proširenja.  Srbija je suočena sa značajnim ekonomskim izazovima, opasnosti od porasta nezaposlenosti, siromaštva i zaduženosti kao i recesije koja se opasno primiče. Ipak, proces evropskih integracija u Srbiji nije zaustavljan i trebalo bi da bude ojačan.

Evropski pokret u Srbiji je organizovao jednodnevnu međunarodnu konferenciju.
Konferencija se sastoji od tri panela koji će se baviti izazovima sa kojima su suočeni Srbija i region, kao i aspektima njihove integracije u Evropu. To su:

  • Evropska perspektiva Zapadnog Balkana – Srbija i EU: uspesi i izazovi
  • Pitanja ekonomske integracije
  • Naučene lekcije iz evropskih integracija

Glavni cilj konferencije je da da ocenu trenutnog stanja, postignuća i izazova, kao i da pruži pregled regionalnih mehanizama i mehanizama Evropske unije koji daju konkretnu podršku trenutnom okviru za bržu integraciju i razvoj. Istovremeno bismo želeli da se osvrnemo na relevantna iskustva iz procesa integracije zemalja Srednje i Istočne Evrope i vidimo da li bi taj model solidarnosti i saradnje bio inspirativan za Zapadni Balkan.

Vrste usluge
  • Priprema organizacije Konferencije
  • Organizacija Konferencije
  • Priprema CD sa prilozima sa Konferencije
  • Medijska promocija projekta