Zemlja Buđžet Priprema projekta Broj angažovanog osoblja
Srbija 28 300 € Jelica Minić,
Vladimir Grecić,
Maja Bobić,
Brankica Grupković,
Milorad Ivanović,
Miodrag Shresta
1
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Donosioci odluka,
ministarstva,
eksperti, zajednica
i šira javnost u
zeljama Zapadnog
Balkana
BTD
Fond za otvoreno
društvo
januar – jul 2006 Institut za
međunarodnu
politiku i privredu
Grupa 484
Opis projekta

Cilj projekta je da podrži proces reforme sistema zemalja zapadnog Balkana u prihvatanju evropskih standarda, da podrži zemlje ZB u nastojanjima da se nađu na beloj Šengen listi EU, da dalje jača i podržava mere/aktivnosti/inicijative usmerene ka liberalizaciji viznog režima koja je već započela i koja se implementira u zemljama u regionu.

 1. Da definiše preporuke vladama zemalja u regionu neophodne za reforme a u domenu slobode kretanja ljudi;
 2. Da izvrši pritisak i uticaj na vlade kako bi sprovele refome i harmonizovale zakone ali I njihovu efikasnu implementaciju;
 3. Da oformi mrežu eksperata i interesnih grupa posvećenih ovom zadatku na nacinalnom I regionalnom nivou;
 4. Da stimuliše građane na intenzivan angažman u procesu donošenja odluka i kreiranja politika;
 5. Da kreira aktivniju saradnju između vlasti i civilnog društva;
 6. Da promoviše aktivno građanstvo, političke reforme, civilno obrazovanje i monitoring rada vlade;
 7. Da obezbedi veću transparentnost rada vladinih institucija kako bi građani mogli da procene vrednost njihovih aktivnosti.
Vrste usluge

4 nacionalna okrugla stola

 1. Balkanske zemlje kao izvor i tranzitne zemlje za migracije prema, 25. januar 2006.
 2. Evropske integracije i readmisija, 20. februar 2006.
 3. Evropske integracije i reforma viznog režima SCG, 13. mart 2006.
 4. Integrisano upravljanje granicama i EU standardi, 12. april 2006.

1 regionalni okrugli sto

“Zapadni Balkan – Regionalni odgovor na pitanje liberalizacije viznog režima”, 18-19. maj 2006.

Procene i preporuke sa regionalnog okruglog stola kao i zaključci nacionalnih okruglih stolova održanih od januara do jula 2006. godine su publikovana u Politika viza i Zapadni Balkan i na srpskom i na engleskom jeziku.