KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Kapaciteti za EU integracije

/Kapaciteti za EU integracije

Škola evropski integracija – Seminari

By | January 26th, 2017|

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja Srbija 3 500 € dvodnevni seminar 100% 2+5 Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi (početak-završetak) Naziv partnera Uprava Grada Beograda Opština Kovin Multietnička grupa predstavnika civilnog društva sa Kosova Skupština Grad Beograd Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V Kosovo Open Society Fund U toku - Opis projekta [...]

Comments Off on Škola evropski integracija – Seminari

Lokalna samouprava i civilno društvo u procesu programiranja i projektovanja IPA za Srbiju 2007-2013 – Komponente za prekograničnu saradnju

By | January 26th, 2017|

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja Srbija 2 648 000 € 100% 2+6 Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi (početak-završetak) Naziv partnera Lokalne samouprave nevladine organizacije mediji, kulturne institucije, filijale NZS-a iz prekograničnog regiona Srbije i Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske Fond za otvoreno društvo oktobar 2008-februar 2009 - Opis projekta [...]

Comments Off on Lokalna samouprava i civilno društvo u procesu programiranja i projektovanja IPA za Srbiju 2007-2013 – Komponente za prekograničnu saradnju

Javna debata o EU u Srbiji i Crnoj Gori – Program prekogranične saradnje

By | January 26th, 2017|

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja Srbija 86 000 € 45% 3 + 2 Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi (početak-završetak) Naziv partnera Mladi eksperti iz SCG, glavni akteri u procesu evropske integracije, srpska javnost Belgrade - Bratislava fund juli 2004 - juli 2005 Research Centre of the Slovak Foreign Policy Association, Dištrikt [...]

Comments Off on Javna debata o EU u Srbiji i Crnoj Gori – Program prekogranične saradnje

Nacionalni konvent o Evropskoj Uniji u Srbiji

By | January 26th, 2017|

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja Srbija 2 374 100 SKK 100% 3 Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi (početak-završetak) Naziv partnera Šira javnost u Srbiji Belgrade Bratislava Fund april 2006 - oktobar 2007 Slovak Foreign Policy Association Opis projekta Cilj projekta je bio da pomogne Integraciju tada Srbije i Crne Gore u [...]

Comments Off on Nacionalni konvent o Evropskoj Uniji u Srbiji

Postizanje nacionalnog koncenzusa o Evro-Atlanskoj integraciji

By | January 26th, 2017|

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja Srbija N/A 100% 6 Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi (početak-završetak) Naziv partnera Šira javnost u Srbiji OEBS maj 2004 - ... - Opis projekta Ulazak u bilateralne konsultacije sa predstavnicima političkih stranaka oko njihove participacije na okruglom stolu i dobijanja njihovog mišljenja o pristupanju Srbije i [...]

Comments Off on Postizanje nacionalnog koncenzusa o Evro-Atlanskoj integraciji

Jačanje transparentnosti budžeta javnih nabavki u opštinama Srbije

By | January 26th, 2017|

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja Srbija 385 200 € 100% 8 (permanentno) + 6 (honorarno) Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi (početak-završetak) Naziv partnera 29 opština u Srbiji i NVO u njihovim regionima Netherlands Organisation for International Development Cooperation (NOVIB) 2001 - 2004 - Opis projekta Ovaj projekat EPuS ima za cilj [...]

Comments Off on Jačanje transparentnosti budžeta javnih nabavki u opštinama Srbije

Najbolji opštinski službenik

By | January 26th, 2017|

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja Srbija 25 000 € 80% 6 Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi (početak-završetak) Naziv partnera 10 opština u Srbiji SLGRP 2002 - 2004 - Opis projekta Jedna od aktivnosti pilot projekta TASPP u 2001. je kampanja Najbolji javni službenik koja je uspešno implementirana u 3 opštine. Glavni [...]

Comments Off on Najbolji opštinski službenik

Regionalna iskustva BC SA

By | January 26th, 2017|

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja Srbija 37 000 € 100% 5 Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi (početak-završetak) Naziv partnera Podgorica, Skopje, Skadar Balkan Trust Fund 2004 - 2005 Association for Democratic Law and Order, Albanian Center for Human Rights, Transparentnost Makedonia Opis projekta Projekat Najbolji javni službenik implementira se u Podgorici [...]

Comments Off on Regionalna iskustva BC SA

Podrška ombudsmana lokalne samouprave Velike Britanije obdusmanu IV Vojvodine

By | January 26th, 2017|

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja Srbija 7 905 € 50% 2 Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi (početak-završetak) Naziv partnera Kancelarija pokrajinskog obudsmana Vojvodine građani, lokana uprava FCO novembar 2005 BACEE Opis projekta Cilja projekta je prenos iskustva postavljanja kancelarije Ombudsmana naročito pomoć Ombudsmanu u AP Vojvodine. Peter MacMahon, Zamenik lokalnog ombudsmana [...]

Comments Off on Podrška ombudsmana lokalne samouprave Velike Britanije obdusmanu IV Vojvodine

Program podrške opštinama

By | January 26th, 2017|

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja Srbija N/A 50% 3 Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi (početak-završetak) Naziv partnera Lokalna vlast Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) Mart 2004 - ... University of Berne Institute of Public Law Opis projekta Osnovni cilj je podržati opštine da budu efikasnije, isplativije i transparentnije, i [...]

Comments Off on Program podrške opštinama