KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Kapaciteti za EU integracije

/Kapaciteti za EU integracije

Evropski programi za lokalne zajednice

By | January 26th, 2017|

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja Srbija N/A 100% 5 eksperata + lokalni koordinatori Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi (početak-završetak) Naziv partnera Lokalna zajednica i šira javnost u Srbiji Netherlands Organisation for International Development Cooperation (NOVIB) Oktobar 2004 - ... - Opis projekta Organizovaće se trening seminari o evropskim integracijama za predstavnike [...]

Comments Off on Evropski programi za lokalne zajednice

Program reforme lokalne uprave u Srbiji

By | January 26th, 2017|

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja Srbija 1.316.575 € 10% 28 Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi (početak-završetak) Naziv partnera 86 srpskih opština i Stalna konferencija gradova i opština Jugoslavije USAID 2001 - 2005 DAI, Inc; PADCO; Mendez England & Associates, Foundation in Support of Local Democracy; International Cooperation Agency of the Association [...]

Comments Off on Program reforme lokalne uprave u Srbiji

Unapređenje procesa kapitalnog planiranja i priprema kapitalnog budžeta za 6 MSP opština

By | January 26th, 2017|

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja Srbija 21 561 € 100% 4 Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi (početak-završetak) Naziv partnera MSP opštine: Čačak, Užice, Kraljevo, Požega, Čajetina, Arilje MSP/SDC juli 2006 - januar 2007 - Opis projekta Sprovođenje 4 dvodnevna seminara o pitanjima unapređenje procesa kapitalnog planiranja za 6 radnih grupa MSP [...]

Comments Off on Unapređenje procesa kapitalnog planiranja i priprema kapitalnog budžeta za 6 MSP opština

Izgradnja kapaciteta mreže lokalnih ombudsmana u Srbiji

By | January 26th, 2017|

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja Srbija 10 250 € 100% 2 Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi (početak-završetak) Naziv partnera Opštine, šira javnost, Lokalni ombudsmani, NVO Misija OEBS Oktobar - Decembar 2006 Pravni forum Opis projekta Cilj projekta je da se izgrade kapaciteti postojećih lokalnih ombudsmana u Srbiji kroz seminare usmerene na [...]

Comments Off on Izgradnja kapaciteta mreže lokalnih ombudsmana u Srbiji

Kampanja upoznavanja javnosti sa instrumentom za pretpristupnu pomoć EU 2007-2013 IPA

By | January 26th, 2017|

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja Srbija N/A 100% 2 + 4 + 10 Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi (početak-završetak) Naziv partnera 10 opština u Srbiji Fond za otvoreno društvo Oktobar 2006 - Jul 2007 - Opis projekta Cilj projekta jeste da se što šira javnost a pre svega predstavnici lokalnih samouprava, [...]

Comments Off on Kampanja upoznavanja javnosti sa instrumentom za pretpristupnu pomoć EU 2007-2013 IPA

Politički Forum

By | January 26th, 2017|

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja Srbija 80 000 € 100% 3 (puno radno vreme) 15 (pola radnog vremena) Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi (početak-završetak) Naziv partnera NVO, lideri zajednica iz različitih regiona Srbije NOVIB C.S.Mott fondacija 1999 - 2002 - Opis projekta Politički forum EPuS je projekat koji ima za cilj [...]

Comments Off on Politički Forum

Podrška civilnom društvu

By | January 26th, 2017|

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja Srbija 1 835 000 € 60% 4 + Lokalna veća Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi (početak-završetak) Naziv partnera NVO u istočnoj i zapadnoj Srbiji, lokalne administracije Evropska agencija za rekonstrukciju oktobar 2002 - april 2005 Ekspertska mreža Opis projekta Evropski pokret u Srbiji je vodeći partner [...]

Comments Off on Podrška civilnom društvu

Fond za Evropske Integracije

By | January 26th, 2017|

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja Srbija 850 000 € 100% 4 + 5 eksperata Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi (početak-završetak) Naziv partnera Evropska agencija za rekonstrukciju Evropska agencija za rekonstrukciju Maj 2004 - Oktobar 2005 Opis projekta EPuS je menadžer "Fonda za evropske integracije" (EIF), koji se implementira uz pomoć EU [...]

Comments Off on Fond za Evropske Integracije

Suočavanje sa budućnošću

By | January 26th, 2017|

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja Srbija N/A N/A N/A Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi (početak-završetak) Naziv partnera - Misija OSCE u SCG Oktobar 2005 - April 2006 Studentska unija Srbije Opis projekta Sedam meseci interaktivnih diskusija sa studentima na šest Univerziteta u Srbiji. Studenti će imati mogućnost da diskutuju o budućnosti [...]

Comments Off on Suočavanje sa budućnošću