KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Omladinski programi

/Omladinski programi

Školska partenrstva – Pilot program

By | January 26th, 2017|

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja Srbija N/A N/A 5 Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi (početak-završetak) Naziv partnera Direktori, profesori i učenici srednjih škola u Srbiji Nemačka organizacija za tehnilčku saradnju (GTZ) maj - avgust 2009 - Opis projekta GTZ projekat "Reforma srednjeg stručnog obrazovanja“ usmeren je na reformu ekonomskih škola u [...]

Comments Off on Školska partenrstva – Pilot program

E, MOGU I JA !

By | January 26th, 2017|

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja Srbija 2 358 185 RSD  N/A 3+15 koordinatora LV EPuS Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi (početak-završetak) Naziv partnera Omladinske organizacije i neformalne grupe mladih Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije septembar 2008 - mart 2009 - Opis projekta Projekat je sastavni deo  procesa implementacije Nacionalne strategije za [...]

Comments Off on E, MOGU I JA !

Dobrodošli u Nemačku – Srednjoškolci

By | January 26th, 2017|

Dobrodošli u Nemačku 2007 Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja Srbija N/A N/A 3 Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi (početak-završetak) Naziv partnera 36 učenika iz pilot odeljenja GTZ projekta Nemačka organizacija za tehničku saradnju GTZ januar - avgust 2007 Ambasada Republike Nemačke Dobrodošli u Nemačku 2007 Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane [...]

Comments Off on Dobrodošli u Nemačku – Srednjoškolci

Dobrodošli u Nemačku – Društveno-aktivni studenti

By | January 26th, 2017|

Dobrodošli u Nemačku 2007 Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja Srbija N/A N/A 3 Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi (početak-završetak) Naziv partnera 60 studenata Univerziteta u Srbiji Ambasada Republike Nemačke Nemačka organizacija za tehničku saradnju Fondacije: Friedrich Ebert Konrad Adenaue Hans Zajdel, Heinrich Boll Friedrich Naumann januar - avgust 2007 AEGEE Dobrodošli [...]

Comments Off on Dobrodošli u Nemačku – Društveno-aktivni studenti

Upoznaj Evropu u Danskoj !

By | January 26th, 2017|

Upoznaj Evropu u Danskoj 2008 Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja Srbija N/A N/A 2 Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi (početak-završetak) Naziv partnera 50 učenika srednjih škola u Srbiji Ambasada Kraljevine Danske januar - avgust 2008 ISAC fond Upoznaj Evropu u Danskoj 2008-2009 Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog [...]

Comments Off on Upoznaj Evropu u Danskoj !

EU Info Point

By | January 26th, 2017|

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja Srbija N/A 70% 3 Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi (početak-završetak) Naziv partnera Studentri, šira javnost Ambsada Velike Britanije Skupština grada Beograda 2003 - 2005 Dom omladine Beograd Opis projekta Projekat za izgradnju regionalnog informacionog centra za unapređenje Evropskih institucija i kulture Beograd, kao glavni grad Srbije, [...]

Comments Off on EU Info Point

Putujmo u Evropu !

By | January 26th, 2017|

Putujmo u Evropu 2005 Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja Srbija N/A 100% 4 Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi (početak-završetak) Naziv partnera 100 studenata Unirverziteta u Srbiji Ministarstvo prosvete i sporta Skupština grada Beograda Balcan Trust Fond, Lasta, Kontiki, POŠTA, Fondacija za mir i rešavanje kriza, Human Dinamics, Raiffeisen bank januar - [...]

Comments Off on Putujmo u Evropu !

Evropa u školi

By | January 26th, 2017|

Evropa u školi 2003 Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja Srbija N/A 100% 3 Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi (početak-završetak) Naziv partnera Osnovne i srednje škole u Srbiji DECSCG EC 15. februar - 15. maj Dom omladine Beograda Evropa u školi 2004 Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja [...]

Comments Off on Evropa u školi

Euro Star Bus

By | January 26th, 2017|

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja Srbija N/A 50% 5 + lokalna veća Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi (početak-završetak) Naziv partnera Građani u 15 opština u SCG - posebno omladina Ambasade Holandije, Švedske, Velike Britanije, Brittish Council, EAR, Delegacija Evropske komisije u SCG leto 2004 - jesen 2005 Generacija 21, Mladi evropski [...]

Comments Off on Euro Star Bus

Dostignuća mladih u Srbiji (Junior Achievement Serbia)

By | January 26th, 2017|

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja Srbija 36 000 12 000 9300 € 100% 3 (puno radno vreme) + 6 (pola radnog vremena) Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi (početak-završetak) Naziv partnera Srednje škole u Srbiji CHF International, volonterski rad, opštine u Vojvodini septembar 2002 - mart 2005 - Opis projekta Osnovni cilj [...]

Comments Off on Dostignuća mladih u Srbiji (Junior Achievement Serbia)