KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Omladinski programi

/Omladinski programi

Pozivanje mladil lidera u regionu

By | January 26th, 2017|

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja Srbija 43 530 USD 100% 4 Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi (početak-završetak) Naziv partnera Podmladci prodemokratskih političkih partija u regionu Zapadnog Balkana National Endovorment for Democracy mart - septembar 2007 Kosovska omladinska mreža ADP ZID Podgorica Centri civilnih inicijativa Volonterski centar Zagreb Opis projekta Osnovna ideja [...]

Comments Off on Pozivanje mladil lidera u regionu

Zvoni za Evropu !

By | January 26th, 2017|

Zvoni za Evropu - 2007. Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja Srbija 3 500 € 100% 3 Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi (početak-završetak) Naziv partnera Maturanti srednjih škola na Vračaru Opština Vračar oktobar - decembar 2007 - Zvoni za Evropu - 2008. Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja [...]

Comments Off on Zvoni za Evropu !