KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Ostale reference

/Ostale reference

Vizija Evropske Srbije

By | January 26th, 2017|

  Zemlja Budžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja Srbija N/A N/A 3 Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi (početak-završetak) Naziv partnera Zvaničnici Vlade i Narodne skupštine Republike Srbije Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu april - avgust 2009 - Opis projekta Iako Evropska unija (EU) kontinuirano naglašava svoju posvećenost “evropskoj perspektivi” zemalja Zapadnog Balkana, [...]

Comments Off on Vizija Evropske Srbije

Ljubljanska agenda za novu fazu u procesu stabilizacije i pridruživanja

By | January 26th, 2017|

Zemlja Buđžet Priprema projekta Broj angažovanog osoblja Zapadni Balkan N/A Koalicija za regionalnu saradnju i evropsku integraciju - Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi (početak-završetak) Naziv partnera - BTD, FES Beograd Fond za otvoreno društvo decembar 2007-oktobar 2008 KIPRED Priština Evropski pokret Crne Gore Helsinški komitet za ljudska prava - BIH Institut za međunarodne odnose - Hrvatska [...]

Comments Off on Ljubljanska agenda za novu fazu u procesu stabilizacije i pridruživanja

Evropske sveske

By | January 26th, 2017|

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja Srbija N/A N/A 3 Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi (početak-završetak) Naziv partnera donosioci odluka, predstavnici državnih institucija ,akademski krugovi, eksperti, studenti, mediji, opšta javnost SlovakAid januar 2008 - maj 2009 Istraživački centar slovačke spoljnoploitičke asocijacije (RC SFPA) Opis projekta Evropski pokret u Srbiji (EPuS) u saradnji [...]

Comments Off on Evropske sveske

Multietičnost u Južnoj Srbiji

By | January 26th, 2017|

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja Srbija N/A 100% 1 + 4 Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi (početak-završetak) Naziv partnera Nacionalne manjine i Srbi u Preševu, Bujanovcu i Medveđi - predstavnici lokalnih vlasti, predstavnici Republike Srbije, civilno društvo... Ambasada Velike Britanije u Beogradu septembar 2004 - mart 2005 British Association for Central [...]

Comments Off on Multietičnost u Južnoj Srbiji

Euro integracija i Euro regioni

By | January 26th, 2017|

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja Srbija N/A 50% 2 + lokalna veća Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi (početak-završetak) Naziv partnera Regionalne NVO, lokalne vlasti, mediji Konrad Adenauer fondacija mart 2002 - april 2002 Konrad Adenauer fondacija Opis projekta Menadžment Evropskog fonda za integraciju Podrška radionicama, seminarima i drugim aktivnostima vezanim za [...]

Comments Off on Euro integracija i Euro regioni

Proces integracije mladih u Euro Dunavski Region XXI

By | January 26th, 2017|

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja Srbija 3 770 € 80% 4 + lokalno veće Zaječar Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi (početak-završetak) Naziv partnera Regionalne NVO, lokalne vlasti, mediji Holandska ambasada avgust 2003 Opština Zaječar Opis projekta Evropski pokret u Srbiji, lokalno veće Zaječar i opština Zaječar organizovali su međunarodnu konferenciju "Proces [...]

Comments Off on Proces integracije mladih u Euro Dunavski Region XXI

Ženska Vlada

By | January 26th, 2017|

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja Srbija 5 500 € 100% Jelica Minić Dragana Petrović Nataša Milojević Natalija Micunović Bisera Šećeragić Hedvig Morvai Horvat Nevena Petrušić Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi (početak-završetak) Naziv partnera - OSCE juli - decembar 2006 Blic, dnevne novine Opis projekta Osnovni cilj projekta je da promoviše žene [...]

Comments Off on Ženska Vlada

Evropsko selo

By | January 26th, 2017|

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja Srbija 26 308 € 46% 3 Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi (početak-završetak) Naziv partnera Poljoprivredni proizvođači iz Srbije Polish Aid oktobar - decembar 2007 FAPA Poljska Opis projekta Projekat Evropsko selo je namenjen posebnoj, uskoj ciljnoj grupi - mladim srpskim poljoprivrednicima a glavna aktivnost sedmodnevni boravak [...]

Comments Off on Evropsko selo

Radionica za sticanje veština za dijalog i integraciju

By | January 26th, 2017|

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja Srbija i Crna Gora N/A 100% 4 EPuS / 4 USIP Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi (početak-završetak) Naziv partnera Civilno društvo, mediji, političke partije, lokalna samouprava i ministarstva USIP – Američki institut za mir jul 2001 USIP – Američki institut za mir Opis projekta Cilj projekta [...]

Comments Off on Radionica za sticanje veština za dijalog i integraciju