KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Razvoj parlamentarne prakse

/Razvoj parlamentarne prakse

Srbija i Crna Gora na putu evropskih integracija – Zadatak za parlament

By | January 26th, 2017|

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja Srbija 2 000 € 100% 6 Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi (početak-završetak) Naziv partnera OEBS N/A jul 2003 Savezna Skupština, OEBS Opis projekta OEBS misija u Srbiji i Crnoj Gori i Evropski pokret u Srbiji organizovali su radionicu "Srbija i Crna Gora na putu evropskih integracija [...]

Comments Off on Srbija i Crna Gora na putu evropskih integracija – Zadatak za parlament

Zakonodavstvo i građani II

By | January 26th, 2017|

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja Srbija 134 202 € 100% 3 Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi (početak-završetak) Naziv partnera East-West Project of Parliamentary Practice (EWPPP) N/A 2004 - 2007 ACHR - Albanija CCI-BIH FORUM- BRJ Makedonija CDT - Crna Gora KIPRED - UNMIK Kosovo Opis projekta Zakonodavstvo i građani: Jačanje demokratskih [...]

Comments Off on Zakonodavstvo i građani II

Zakonodavstvo i građani I

By | January 26th, 2017|

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja Srbija 75 055 € 100% 4 Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi (početak-završetak) Naziv partnera East-West Project of Parliamentary Practice (EWPPP) Evropska komisija Pakt za stabilnost za Jugoistočnu Evropu 2001 - 2004 1. Albanian Center for Human Rights, Democracy Foundation of BIH, Free and Democratic Bulgaria Foundation, [...]

Comments Off on Zakonodavstvo i građani I

On-line izvori informacija i baze podataka evropskih institucija

By | January 26th, 2017|

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja Srbija 7 950 € 100% 5 Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi (početak-završetak) Naziv partnera Skupština državne zajednice Srbija i Crna Gora, Skupština Republike Srbije, Skupština Republike Crne Gore OEBS decembar 2003 - mart 2004 - Opis projekta Projekat ''Izvori informacija i baze podataka Evropskih institucija on-line'' [...]

Comments Off on On-line izvori informacija i baze podataka evropskih institucija