Evropski pokret u Srbiji pokrenuo je inicijativu formiranja Međusektorske radne grupe za razvoj interkulturalnog obrazovanja u srednjim školama u okviru projekta „Zajedno za razvoj interkulturalnog obrazovanja“ sa ciljem umrežavanja i saradnje organizacija civilnog društva, srednjih škola i predstavnika/ca relevantnih javnih institucija u oblasti unapređenja kvaliteta obrazovanja o ljudskim pravima, sa fokusom na interkulturalno obrazovanje.

Međusektorska radna grupa za razvoj interkulturalnog obrazovanja u srednjim školama je neformalnog karaktera i njeno osnivanje, koordinacija i rad zasniva se na dobrovoljnosti svih članova i fokusiranosti na potencijal međusektorske saradnje za razvoj obrazovanja. Inicijativa je pokrenuta sa uverenjem da iskustvo organizacija civilnog društva u polju neformalnog obrazovanja, sa akcentom na obrazovanje o ljudskim pravima, te iskustvo srednjih škola u praktičnoj realizaciji nastve i iskustvo kreatora politika i stručnjaka čini dobar osnov za razvoj politika i praksi koje bi doprinele daljem unapređenju obrazovnog sistema srednjih škola i uslova za sticanje znanja i razvoj ličnosti mladih. Članstvo u Međusektorskoj radnoj grupi u osnivačkoj fazi broji 20 OCD, srednjih škola i predstavnika javnih institucija. Radna grupa će ostati otvorena za pridruživanje novih članova u toku aktivnog rada do jula meseca 2023. godine.

Članstvu u Međusektorskoj radnoj grupi za razvoj interkulturalnog obrazovanja u srednjim školama, pridružile su se sledeće organizacije civilnog društva, institucije srednjoškolskog obrazovanja i javne institucije pri Vladi Republike Srbije:

 1. Unija srednjoškolaca/ki Srbije, Aleksandar Nikolić
 2. Nacionalna asocijacija omladinskih radnika, Jelena Stojanović
 3. Nacionalna asocijacija nastavnika/ca građanskog vaspitanja i saradnika/ca, Ljiljana Panjković
 4. Asocijacija Duga, Slaviša Kovač
 5. Centar za obrazovne politike, Ana Vušurović Lazarević
 6. AFS Interkultura Srbija, Ivana Gazikalović – Pavlović
 7. EU Zona Leskovac, Bojana Danilović
 8. Zlatiborski krug Čajetina, Jagoda Jermić
 9. Forum 10 Novi Pazar, Fahrudin Kladičanin
 10. Užički centar za prava deteta, Jelena Žunić Cicvarić
 11. Hemijsko-tehnološka škola „Božidar Đorđević Kukar“ – Leskovac, Miodrag Keković
 12. Medicinska škola Leskovac, Ljiljana Canić
 13. Tehnička škola Vlasotince, Jasmina Đorđević
 14. Tehnička škola Požega, Snežana Stamatović
 15. Gimnazija Zaječar, Maja Mitrović
 16. Srednja ekonomska škola Sombor, Valerija Forgić
 17. Osma beogradska gimnazija, Bojan Todorović
 18. Šabačka dimanzija, Marijana Isaković
 19. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Violeta Vlajković Bojić
 20. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Sanja Atanasković Opačić

Odgovor na poziv za članstvo očekuje se od sledećih institucija: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nacionalni prosvetni savet, Republički sekretarijat za javne politike i Ministarstvo omladine i sporta.

Specifični ciljevi formiranja i rada međusektorske radne grupe:

 • Razmena znanja i iskustva aktera o uslovima razvoja interkulturalnog obrazovanja u neformalnom i formalnom obrazovanju do jula 2023. godine;
 • Informisanje o aktuelnim i planiranim merama politike i instrumentima u procesu razvoja interkulturalnog obrazovanja do jula 2023. godine;
 • Konsultovanje oko predloga kurikuluma za interkulturalno obrazovanje i silabusa obuka za nastavni kadar u realizaciji programa interkulturalnog obrazovanja do jula 2023. godine;
 • Konsultovanje oko predloga mera politika za razvoj interkulturalnog obrazovanja u narednom Akcionom planu (2023-2026 – za potvrditi) do jula 2023. godine.

Prvi sastanak Međusektorske radne grupe za razvoj interkulturalnog obrazovanja, biće održan 22. februara 2023. godine u Beogradu (Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog) sa ciljem zvaničnog osnivanja radne grupe, usvajanja pravilnika i predstavljanja rezultata Analize normativnog i strateškog okvira za razvoj interkulturalnog obrazovanja u srednjim školama, sprovedenog od strane ekspertskog tima za analizu politika.

Projekat Zajedno za razvoj interkulturalnog obrazovanja se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene školeDijalog promena“, uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj ovog teksta nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovaran Evropski pokret u Srbiji.

#EUzaTEBE #ZaInkluzivnijeiPravednijeObrazovanje #Interkulturalnost #Mladi