U okviru oživljavanja Berlinskog procesa, uz punu saglasnost aktera iz regiona, održan je 1. i 2. novembra, u Berlinu, Forum civilnog društva i tink tankova sa Zapadnog Balkana na kome je bila i naša predsednica, Jelica Minić.

On je okupio oko 110 predstavnika nevladinog sektora iz regiona i zemalja članica EU, pre svega Nemačke, kao i nekolicinu predstavnika nemačke administracije i evropskih institucija. U veoma produktivnoj debati na osam zatvorenih tematskih radionica, a posebno na devet javnih panela o tekućim temama, kao i onima koje su u središtu pažnje (dostupne na Youtube kanalu: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_GFHyFZHovw12uybf8s1GI4QySKFPhcW ), formulisane su preporuke civilnog društva.

Neke od ključnih preporuka predstavnici civilnog društva imali su prilike da predstave i učesnicima Samita Berlinskog procesa, u početnom manje formalnom delu, uključujući se time i na najvišem nivou, u preispitivanje procesa proširenja EU i u podršku neophodnim reformama na Zapadnom Balkanu koje taj proces zahteva.

Preporuke Foruma:

Rad Foruma, pored Federalne kancelarije za spoljne poslove Nemačke (German Foreign Office), organizaciono su podržali i Udruženje za Jugoistočnu Evropu, iz Minhena i Aspen institut, iz Berlina.