EKONOMSKO-POSLOVNI FORUM EVROPSKOG POKRETA U SRBIJI

 

Ekonomsko-poslovni forum (EPF)  je programsko i stručno telo Evropskog pokreta u Srbiji osnovano u novembru 2011. godine.

Cilj Ekonomsko-poslovnog foruma je da doprinese uspostavljanju održivog ekonomskog razvoja i ubrzanju procesa evropskih integracija Srbije, uticajem na kreiranje i sprovođenje ekonomske politike i pružanjem podrške razvoju privrednog i poslovnog sektora i ambijenta.

Ekonomsko-poslovni forum okuplja afirmisane ekonomiste iz akademske zajednice i poslovne prakse imajući u vidu da su obe perspektive neophodne za celovito sagledavanje ekonomskih problema i ukazivanje na moguća rešenja.

Strateški cilj EPF jeste da aktivno doprinosi ekonomskom razvoju kao ključnog preduslova za proces Evropskih integracija i kvalitetno članstvo Srbije u EU. Stoga, EPF ukazuje na probleme i predlaže neophodne mere u ekonomskoj politici Srbije, pruža podršku privrednim akterima u cilju unapređenja konkurentnosti privrednog i poslovnog sektora, prati i nastoji da uvede savremene trendove iz svetskog poslovnog okruženja u Srbiji i ukazuje na potrebne oblike saradnje privatnog i javnog sektora.
EPF obuhvata četiri oblasti delovanja:

  • ekonomsko-institucionalni sistem,
  • makroekonomska politika,
  • konkurentnost privrede,
  • finansijski sistem.


Osnovni oblici delovanja EPF:

  • Sprovođenje istraživačkih i drugih projekata i objavljivanje istraživačkih radova, odnosno predloga praktične politike, u cilju unapređenja oblasti u kojima EPF deluje;
  • Analize i saopštenja u vezi sa identifikovanim problemima/nedostacima i merama koje bi dovele do njihovog rešavanja, ali i unapređenja ekonomske i drugih politika;
  • Ukazivanje na značaj identifikovanih problema i rešenja, odnosno pružanje relevantnih informacija i predloga kreatorima ekonomske politike, kroz aktivnosti zagovaranja određenih mera ekonomske politike;
  • Orgаnizovanje јаvnih događaja i objavljivanje i promocija rezultata rada EPF objavljivanjem u javnosti;
  • Učešće članova EPF u različitim javnim događajima i konferencijama u zemlji i u inostranstvu i njihovo javno istupanje sa ciljem predstavljanja i afirmacije stavova i rezultata rada EPF.