Članovi Ekonomsko poslovnog foruma

RADMILA MILIVOJEVIĆ
RADMILA MILIVOJEVIĆ
Radmila Milivojević je rođena 1953. godine u Beogradu, gde je i diplomirala 1976. godine na smeru za spoljnu trgovine Ekonomskog fakulteta Beogradskog Univerziteta.
Karijeru je započela 1977. godine u Generaleksportu – spoljnotrgovniskoj firmi sa sedištem u Beogradu, na poslovima mlađeg saradnika na poslovima reeksporta. Radila je kao savetnik za ekonomske analize u Jugoslovenskoj banci za međunarodnu ekonomsku saradnju (JUBMES). Od 1986. do 1996. godine radila je u Saveznom ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom kao načelnik Sektora za međunarodne organizacije – GATT – General Agreement on Tariffs and Trade, Svetska trgovinska organizacijom (STO), UNKTAD, međunarodni robni sporazumi i ekonomske agencije Organizacije Ujedinjenih Nacija. Postavljena je na mesto savetnika za STO pri Stalnoj misiji SRJ u OUN u Ženevi. Po povratku u zemlju od 2002. do 2003. godine je obavljala poslove pomoćnika ministra za ekonomske veze s inostranstvom Vlade da bi se krajem 2003. godine, pridružila se ekspertskom timu Savetodavnog centra za ekonomska i pravna pitanja (SCEPP), projektu koji je pod okriljem Agencije za rekonstrukciju finansiran od strane Evropske unije. U projektu je bila vođa tima komponente pružanja pomoći Vladi Srbije u vezi sa procesom pristupanja STO.
Od marta 2004. do marta 2005. godine je obavljala dužnost sekretara Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji Vlade Republike Srbije.
2005. godine je postavljena na mesto potpredsednice Privredne komore Srbije za pitanja međunarodne ekonomske saradnje i pridruživanja EU i ovu dužnost je obavljala do početka 2008. godine, kada je odlukom Vlade Srbije postavljena na mesto pomoćnika ministra u Ministarstvu za dijasporu. Maja iste godine se vratila u Privrednu komoru Srbije na mesto savetnika predsednika PKS za evropske integracije do odlaska u penziju, marta 2013. godine.
Članica je Udruženja poslovnih žena Srbije i Glavnog odbora Evropskog pokreta u Srbiji.
MILORAD - MIŠKO STEVOVIĆ
MILORAD - MIŠKO STEVOVIĆ
Milorad-Miško Stevović je diplomirao na Mašinskom fakultetu i Fakultetu dramskih umetnosti (Katedra za organizaciju scenskih i kulturno-umetničkih delatnosti) Univerziteta u Beogradu. Poseduje četrdeset godina radnog iskustva u privredi. Radio je u Limskim elektranama, Borbi, Studiju B, BIGZ-u, SRC Tašmajdan i Agenciji „Crvena zvezda“. Vise od 20 godina aktivan je u privatnom biznisu. Pokretač je i suvlasnik “green field” investicija i preduzeća u Srbiji kao što su Kon Tiki Travel, Kriogas, Hirim, Biomes, New company, itd. Potpredsednik je Japanske privredne komore u Beogradu i jedan od osnivača i dugogodišnji potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji.
ALEKSANDAR ĐORĐEVIĆ
ALEKSANDAR ĐORĐEVIĆ
Dr Aleksandar Đorđević rođen je 31. avgusta 1979. godine u Ćupriji. Završio je gimnaziju (prirodno matematički smer) u Aleksincu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 2003. godine. Na istom fakultetu 2005. godine, kao najbolji student u generaciji i kao prvi student koji je završio poslediplomske studije na stranom jeziku i sa najvišom prosečnom ocenom, magistrirao je na smeru Poslovna ekonomija. Iste godine stekao je zvanje mastera HEC Paris (Executive master d’Economie et Management HEC Paris), jedne od najprestižnijih škola poslovne ekonomije u Evropi. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu je 2011. godine odbranio doktorsku disertaciju (doktorirao).

U toku studija koristio je stipendiju OEBS organizacije namenjenu studentima završnih godina i studentima poslediplomskih studija. Tokom 2008. godine u okviru letnje škole boravio je na Univerzitetu Prinston u SAD-u.

Od 2004. godine zaposlen je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu u zvanju asistenta iz oblasti poslovne ekonomije i menadžmenta. U toku radne karijere, pored nastavnih aktivnosti, bio je angažovan u izradi većeg broja naučnoistraživačkih projekata koji su rađeni za potrebe Vlade Republike Srbije i privrednih subjekata u Srbiji. U određenom broju projekata bio je sekretar projektnog tima.

Od 2005. godine angažovan je kao konsultant u većem broju kompanija u Srbiji i u regionu. Trenutno najznačajniji angažman, pored Ekonomskog fakulteta, je „in house“ konsultant za marketing u turističkoj agenciji Kon Tiki Travel.

Učestvovao je u većem broju inostranih i domaćih naučnih konferencija kao autor rada. Takođe je objavio veći broj naučnih radova u domaćim i inostranim naučnim časopisima.

Član je u više značajnih udruženja i foruma kao što su Naučno društvo ekonomista (NDE), Srpsko udruženje za marketing (SeMA), Udruženje diplomaca Francuskog visokoobrazovnog sistema (ADEF) i Istraživački forum Evropskog pokreta u Srbiji.

SAŠA RANĐELOVIĆ
SAŠA RANĐELOVIĆ
Mr Saša Ranđelović je rođen 1982. godine u Dizeldorfu. Diplomirao je 2005. godine (sa prosečnom ocenom 9,39), a magistrirao 2008. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (sa prosečnom ocenom 10). Trenutno radi na završetku doktorske disertacije na istom fakultetu. U okviru različitih programa stručnog usavršavanja boravio je na Univerzitetu u Luvenu (Belgija) i Univerzitetu u Utrehtu (Holandija). Od januara 2006. do oktobra 2007. godine bio je zaposlen u preduzeću za reviziju i finansijski konsalting KPMG d.o.o. Beograd, na poslovima poreskog savetovanja. Od 1. novembra 2007. godine zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde i danas radi kao asistent na predmetu Javne finansije. Član je redakcije i pomoćnik glavnog urednika Kvartalnog monitora, u izdanju Fondacije za razvoj ekonomske nauke pri Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Angažovan je na većem broju naučnih i stručnih projekata iz oblasti ekonomske (a posebno fiskalne) politike. Autor je većeg broja naučnih i stručnih članaka, prevashodno iz oblasti poreske politike.
DEJAN MOLNAR
DEJAN MOLNAR
Mr Dejan Molnar diplomirao je 2004. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon završetka postdiplomskih studijа magistrirao je 2009. godine na temi iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Profesionalnu karijeru započeo je u bankarskom sektoru. U periodu od 2004. godine do 2009. godine radio je na poslovima kreditiranja i procene kreditnog rizika preduzeća (ProCredit Bank Srbija, 2004-2006 i Volksbank Srbija, 2006-2009). Od 2009. godine zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (trenutno u zvanju asistenta). Predmet profesionalnog/akademskog interesovanja i rada jesu teme iz oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, kao i iz domena kreativne ekonomije. Autor je naučne monografije (knjige) “Lokalni ekonomski razvoj: teorija, analiza, praksa”, kao i nekoliko naučnih radova (članaka). Praktično iskustvo iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja sticao je kao saradnik na projektima koji su imali za cilj jačanje kapaciteta lokalnih samouprava za podsticanje ekonomskog razvoja.
IVAN KNEŽEVIĆ
IVAN KNEŽEVIĆ
Ivan Knežević je rođen u Novoj Varoši, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na Univerzitetu u Bolonji završio magistarske studije na programu Upravljanje i politika Evropskih integracija u zemljama Centralno-istočne Evrope i Balkana. U toku studija pohađao je dodiplomski program Beogradske otvorene škole kao i master program „Tranzicija i rekonstrukcija“ u organizaciji Alternativne akademske obrazovne mreže. U Evropskom pokretu u Srbiji angažovan od 2003. godine na brojnim projektima vezanim za proces evropske integracije Srbije. Od 2006. radio u Kancelariji za pridruživanje EU Vlade Republike Srbije u sektoru analize ekonomskih aspekata pridruživanja Srbije EU. Pored toga, radio je na tehničkoj koordinaciji projekta za izgradnju administrativnih kapaciteta kancelarije za proces evropskih integracija. U periodu 2007-2010. godina radio je u Centru za strateško – ekonomska istraživanja Vojvodina CESS iz Novog Sada na poslovima rukovodioca sektora za upravljanje projektima. Aprila 2010. izabran je za zamenika generalnog sekretara Evropskog pokreta u Srbiji. U polja posebnog interesovanja spadaju ekonomija i fondovi EU, regionalni razvoj, prekogranična saradnja i priprema i upravljanje projektima finansiranim iz fondova EU. Govori engleski i italijanski jezik.
MILOŠ PETROVIĆ
MILOŠ PETROVIĆ
Miloš Petrović je proveo dvadeset godina na najvišim menadžerskim pozicijama kako u stranim tako i u domaćim kompanijama.

Na samom početku karijere u Inex-Interexport-u, bio je jedan od mladih perspektivnih inženjera i kao takav, nakon potpisivanja ugovora sa nemačkim Mercedesom izabran je za zamenika direktora Mercedes Benc Beograd, gde kasnije postaje i član upravnog odbora .

Nakon toga prelazi u General Motors za Centralnu i Istočnu Evropu na poziciju menadžera za razvoj Schevrolet-a za Srbiju ,Crnu Goru i Makedoniju.

Novi izazov je japanska Toyota koja ga promoviše na mesto Generalnog direktora “Toyota Centar Beograd” gde provodi pet uspešnih godina na čelu kompanije.

Poslednjih nekoliko godina g-din Petrović je bio generalni direktor Delta Auta, najveće uvozničke kompanije ekskluzivnih automobilskih brendova u regionu , kao sto su BMW, Honda , Fiat i Reanult Track i kompanije, koja je imala nekoliko stotina zaposlenih sa godišnjim obrtom preko 100 miliona evra.

Predsednik je odbora direktora Srpske Asocijacije uvoznika vozila i delova koja okuplja sve svetske proizvođače motornih vozila koji su zastupljeni u Srbiji preko svojih kompanija ili distributera od Audija i Fiata, preko Citroena, Peugeota, Toyote do Suzukija i Subarua.

Partner je u Stanton Chase International jednoj od najvećih svetskih kompanija u oblasti Executive Search-a, i radi na odabiru najviših menadžerskih pozicija za internacionalne kompanije u regionu. Trenutno završava doktorske studije na Mašinskom Fakultetu u Beogradu.

VLADIMIR PAVLOVIĆ
VLADIMIR PAVLOVIĆ
Vladimir Pavlović poseduje 11 godina iskustva na srpskom finansijskom tržištu, radeći kako na kreiranju zakonskog i institucionalnog okvira (Narodna Banka Srbije, Centralni registar HoV), tako i kao aktivan učesnik na finansijskom tržištu (Direktor BDD FIMA International, portfolio menadžer fonda FIMA ProActive). Imajući u vidu da fondovi FIMA Invest-a imaju aktivistički pristup, učesnik je u restrukturiranju više kompanija koje su u portfoliju fonda, kao i drugih kompanija, klijenata kompanije WM Equity Partners.

Od osnivanja kompanije WM Equity Partners, obavlja funkciju direktora Društva, a naročito je angažovan na poslovima finansiranja lokalnih samouprava.

Diplomirao je (2001. godine) i magistrirao (2010. godine) na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a od 2006. godine ima CFA zvanje. Autor je brojnih čanaka u stručnim časopisima i dnevnim novinama o tržištu kapitala.

ZORAN ARSENOVIĆ
ZORAN ARSENOVIĆ
Zoran Arsenović je rođen 19.02.1982. godine u Bijeljini i primarno obrazovan za oblasti trgovine i turizma na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Već 4 godine zaposlen u najvećoj turističkoj agenciji na Balkanu “Kon Tiki Travel“ dok se u poslednje dve godine nalazi na mestu komercijalnog direktora kompanije. Od maja 2011. godine nalazi se na poziciji potpredsednika Upravnog odbora Nacionalne turističke asocijacije “YUTA” i član je većeg broja komisija i radnih tela za unapređenje i razvoj Turizma kao delatnosti.

Od novembra 2011. godine nalazi se na poziciji šefa tima za pridruživanje Srbije punopravnom članstvu “ECTTA“ (The European Travel Agents and Tour Operators Associations). Takođe, bio je angažovan kao saradnik na projektima i master planovima Ministarstva trgovine, turizma i usluga. Boravio je 8 meseci u Sjedinjenim Američkim Državama na programu razmene studenata. Tokom studija bavio se društvenim i studentskim aktivizmom, bio predsednik Studentske unije Ekonomskog fakulteta i 2 godine student prodekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

VELJKO M. MIJUŠKOVIĆ
VELJKO M. MIJUŠKOVIĆ
Ms Veljko M. Mijušković rođen je 3. maja 1985. godine u Užicu, gde je završio osnovnu školu i Užičku gimnaziju, kao nosilac Vukove diplome. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 2009. godine, na smeru marketing, sa prosečnom ocenom: 9,42./10.00. U periodu od 2007. do 2009. godine, u dva mandata, obavljao je funkciju studenta prodekana na matičnom fakultetu. Master studije na istom fakultetu upisuje 2009. godine, a završava 2010. godine, smer: poslovno upravljanje, modul- trgovina: menadžment prodaje i lanca snabdevanja, sa prosečnom ocenom: 10.00/10.00, kada stiče akademsko zvanje mastera ekonomije. Krajem 2010. godine upisuje doktorske studije na matičnom fakultetu, smer: poslovno upravljanje. Dobitnik je velikog broja domaćih i međunarodnih stipendija, priznanja i prestižnih nagrada fondacija za postignute uspehe i ostvarenja tokom sva tri nivoa studiranja.

Učestovao je na oko desetak naučnih konferencija i skupova u zemlji i inostranstvu. Autor je jedne naučne monografije (knjige) – Menadžment lanca snabdevanja – moderni koncepti i strategije, kao i (ko)autor više radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima. Član je Ekonomsko-poslovnog foruma Evropskog pokreta u Srbiji, Srpskog udruženja za Marketing (SeMA), Udruženja procenitelja Srbije i saradnik Naučnog društva ekonomista Srbije. Član je redakcije časopisa Ekonomika preduzeća. Oblasti profesionalnog interesovanja vezuju se za logistički i menadžment lanca snabdevanja, opšti menadžment, menadžment saobraćajnim sistemima, makro i mikro organizaciono pozicioniranje preduzeća i izučavanje stranih jezika i prevođenje u funkciji ekonomske struke. Aktivan konsultant u oblasti poslovne ekonomije. Učestovao na većem broju projekata od nacionalnog značaja, uglavnom vezanih za subjekte javnog sektora republika Srbije i Crne Gore. Predavač i prevodilac za engleski i španski jezik. Zaposlen od marta 2010. godine, kao asistent na predmetima: Marketing Logistika i Ekonomika Saobraćaja na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Od školske 2011/12 godine angažovan i u izvođenju dela nastave na predmetu Ekonomika Turizma.

SVETOZAR TANASKOVIĆ
SVETOZAR TANASKOVIĆ
Svetozar Tanasković rođen je 1984. godine u Šapcu. Diplomirao je 2007. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je zatim završio međunarodni master kurs 2010. godine iz oblasti makroekonomije privreda u tranziciji. Za vreme osnovnih studija kao polaznik 14. generacija studenata završio je i napredne dodiplomske studije Beogradske Otvorene Škole na modulu Evropske unije i Balkana. Trenutno je student doktorskih studija na Ekonomskom fakultetu, program Ekonomija. Od 2007. godine zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde i danas radi kao asistent na predmetima Osnovi ekonomije i Osnovi makroekonomije. Angažovan je kao saradnik u Fondu za razvoj ekonomske nauke pri Ekonomskom fakultetu, gde učestvuje na izradi FREN-ove stručne publikacije Kvartalni monitor, a od 2011. godine član je redakcije časopisa Ekonomske ideje i praksa. Član je upravnog odbora Asocijacije budućih lidera i autor je nekoliko naučnih i stručnih radova iz domena institucija i makroekonomskog okruženja srpske privrede.
IVAN VITOROVIĆ
IVAN VITOROVIĆ
Ivan Vitorović, rođen je 15. maja 1981. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnom gradu Mladenovcu, a 2000. godine upisuje Ekonomski fakultet u Beogradu, na kojem diplomira 2005. godine na smeru turizam i hotelijerstvo. Godine 2004. i 2005. bio je angažovan u kompaniji koja je bila izvršni organizator beogradskog sajma turizma IFT 2005. Pored organizacije sajma, bio je angažovan i na poslovima organizacije seminara, istraživanja hotelskih lanaca i naprednih tehnologija u hoteljerstvu, tako da od 2005. godine postaje i autorizovani poslovni partner za tržište Srbije i Crne Gore za kompaniju Pegasus ltd. Iz Dalasa, SAD.

Od jula 2005. godine angažovan je u preduzeću MONA d.o.o. koja privatizacijom jednog objekta iste godine, ulazi u sektor hoteljerstva i intezivno ulaže u razvija ga u narednom periodu. Tokom proteklih godina u okviru preduzeća radi na pozicijama menadžera hotela Zlatibor Mona, direktora marketinga i prodaje, a danas radi na poziciji direktora razvoja, marketinga i prodaje preduzeća Mona hotel menagement, pravnog naslednika hotelijerskog sektora preduzeća Mona, koja upravlja sa tri hotelska objekta i dalje ulaže u sektor. Tokom svog angažovanja, hotel dobija više značajnih priznanja, a 2011. godine je proglašen za “Menadžera godine” u oblasti prodaje i marketinga.

Godine 2011, završava master studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i upisuje doktorske studije na istom fakultetu, na katedri poslovne ekonomije.

Aktivno učestvuje u radu Kongresnog biroa Srbije, unapređenju turističke ponude Zlatibora, piše stručne članke iz oblasti hotelijerstva, drži predavnja i obuke iz oblasti hotelijersva i turizma. Oblast interesovanja su mu hotelijerstvo, marketing, strategijski menadžment, upravljanje aktivom.

PETAR B. PETROVIĆ
PETAR B. PETROVIĆ
Dr Petar B. Petrović je rodjen 22. novembra 1958 godine u Beogradu. Diplomirao je 1982. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a profesionalnu karijeru započeo kao projektant specijalnih i numerički upravljanih alatnih mašina u kompaniji Ivo Lola Ribar. Od 1984. godine radi na Katedri za proizvodno mašinstvo i Centru za nove tehnologije Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Magistrirao je 1989. godine, a doktorirao 1996. godine iz oblasti proizvodnih tehnologija, robotike i veštačke inteligencije. U zvanje redovnog profesora biran je 2008. godine, za predmete iz oblasti projektovanja obradnih sistema, mehatronike, proizvodne kibernetike i industrijske automatizacije na akademskim i doktorskim studijama. Član je većeg broja domaćih i medjunarodnih stručnih asocijacija: CIRP – International Institution for Production Engineering Research, (Paris); IEC – International Electrotechnical Commission / Technical committee: 65B Industrial Process Measurement & Control System; IFAC – International Federation of Automatic Control. Član je Matičnog naučnog odbora za elektroniku, telekomunikacije i informacione tehnologije Ministarstva prosvete i nauke i član je upravnog odbora Informaciono-komunikacione ustanove Akademska mreža Republike Srbije AMRES. Dopisni član je Akademije inženjerskih nauka Srbije (AINS), gde predsedava odborom za Nacionalne tehnološke platforme i koordinira kolaborativne aktivnosti sa programom Evropskih tehnoloških platformi (ETP) Evropske komisije, DG Research and Innovation (član NRTP radne grupe ETP ManuFUTURE – European Future Manufacturing Technologies). Stručno se usavršavao na Fraunhofer Institute for Production Engineering – IPA, Stuttgart, Germany; Fuzzy Logic Systems Institute (FLSI) of Kyushu Institute of Technology, Iizuka, Japan; Fraunhofer Institute of Technology IPT, Aachen, Germany; Laboratory for Machine Tools and Production Engineering, RWTH Aachen, Germany; Brandenburg University of Technology Cottbus, Berlin, Germany i Institute for Machine Tools and Industrial Management, Technische Universität München, Germany. Rukovodilac je preko 25 istraživačkih i razvojnih projekata za domen tehnološkog razvoja finansiranih od strane državnih institucija i industrije, preko 130 tehničkih i stručnih publikacija (preko 40 u medjunarodnim časopisima i na medjunarodnim konferencijama), dve multi-autor monografske knjige u izdanju Springer Verlag Co. i World Scientific Publishing Co. i dve monografije na srpskom jeziku za domen proizvodnih tehnologija. Dobitnik je Srebrne plakete za tehničko dostignuće na Beogradskom sajmu tehnike 1994. godine (projekat robotske linije za automatsku montažu, radjen za kompaniju Trayal iz Kruševca). Učestvovao u pisanju Strategije i politike razvoja industrije Srbije od 2010. do 2020. godine. Oženjen je i otac troje dece: Miloša, Dušana i Nine.
BOJAN RISTIĆ
BOJAN RISTIĆ
Bojan Ristić je rođen 1983. godine u Zrenjaninu. Osnovne studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisao je 2002. godine, a diplomirao je 2006. godine. Master studije na istom fakultetu završava 2009. godine, kada upisuje i doktorske studije na kojima se trenutno nalazi. Od 2007. godine zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde i danas radi kao asistent na predmetima Teorija cena i Mikroekonomska analiza. Saradnik je Fonda za razvoj ekonomske nauke (FREN), gde učestvuje na izradi stručnih publikacija. Od 2011. godine koordinator je u odnosima FREN-a i Svetskog ekonomskog foruma na projektu istraživanja konkurentnosti Srbije. Autor je većeg broja naučnih i stručnih radova, prevashodno iz oblasti antimonopolske politike i politike konkurentnosti zemalja.

NENAD GUJANIČIĆ
NENAD GUJANIČIĆ
Nenad Gujaničić je rođen u Novoj Varoši gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Fakultetu organizacionih nauka, odsek menadžment. Na Alternativnoj Akademskoj Obrazovnoj Mreži završio je specijalističke studije “Tranzicija i rekonstrukcija”. Već deset godina angažovan je na brokerskim pozicijama u nekoliko kompanija: Ilirika Investments (2002-2003), AC-Broker (2004-2007), Sinteza Invest Group (2007-). Trenutno je zaposlen na poziciji glavnog brokera u Sinteza Invest Group-i i član je upravnog odbora kompanije Jedinstvo iz Sevojna. Objavio je veliki broj stručnih radova na temu akcionarstva i berzanskog poslovanja, a redovno objavljuje berzanske analize i komentare u domaćim pisanim i elektronskim medijima.
DEJAN ZLATKOVIĆ
DEJAN ZLATKOVIĆ
Dejan Zlatković je diplomirao na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu 2004. godine, a potom završio master studije u oblasti transportne ekonomije na Univerzitetu u Trstu 2005. godine. Trenutno je student doktorant na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu u oblasti finansijskih modela za upravljanje infrastrukturnim projektima. Nakon stažiranja u Kancelariji za evropske integracije, radio je u Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom i Ministarstvu finansija, kao koordinator za razvojnu pomoć i IPA koordinator na poslovima programiranja i sprovođenja pretpristupnih fondova EU. Od 2009. godine je zaposlen kao ekonomski savetnik u Ekonomskom odeljenju Ambasade Španije u Beogradu. Kao predstavnik Vlade Srbije, učestvovao je u pregovorima o zajmovima sa međunardnim finansijskim institucijama EIB i EBRD za finansiranje infrastrukturnih projekata na Koridoru X. Tečno govori engleski i španski jezik.

Dejan Zlatković graduated in 2004 from the Faculty for Transport and Traffic Engineering in Belgrade, after which he obtained a Master degree in transport economy at the University of Trieste in 2005. Currently he is pursuing a PhD degree at the Faculty for Transport and Traffic Engineering in Belgrade in the field of financial models for infrastructural projects management. After an internship at the Serbian European Integration Office, he worked in the Ministry for Foreign Economic Relations and Ministry of Finance as a development assistance coordinator and IPA coordinator for programming and implementing EU pre-accession funds. Since 2009 Dejan works as an economic advisor at the economic department of Embassy of Spain in Belgrade. As a representative of the Government of the Republic of Serbia he participated in the negotiations on loans with international financial institutions EIB and EBRD for financing of the infrastructural project on Corridor X. He fluently speaks English and Spanish.

HRISTINA MIKIĆ
HRISTINA MIKIĆ
Hristina Mikić, direktorka Grupe za kreativnu ekonomiju, diplomirala, magistrirala i trenutno završava doktorat na Ekonomskom fakultetu u Beogradu u oblasti ekonomike kulture i kreativnih industrija. Jedan od utemeljivača ekonomike kulture i kreativnih industrija na ovim prostorima i vodeći istraživač u ovoj oblasti. Autor 6 knjiga, ko-autor prve studije o kreativnim industrijama u Srbiji (Britanski Savet, 2006), prvog ekspertskog izveštaja o kreativnim industijama u Bosni i Hercegovini (2011), Metodologije merenja ekonomskog doprinosa kulturnih industrija (Unesco, 2012), priručnika za biznis planiranje u oblasti kulturnog nasleđa (2014), preduzetništva u kulturi i kreativnim industrijama. Konsultant i član savetodavnih tela mnogih domaćih i međunarodnih organizacija u oblasti politike ekonomskog razvoja kulture i kreativnih industrija poput UNESCO Instituta za statistiku, Saveta Evrope, UNDP, Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Privrede komore Srbije, i dr. Od 2012. godine na poziciji direktora Grupe za kreativnu ekonomiju i člana Programskog saveta po funkciji.
MIHAILO CRNOBRNJA
MIHAILO CRNOBRNJA
Diplomirao na ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1968. godine na temi iz teorije razvoja. Magistrirao 1970. na Univerzitetu Maryland (SAD), takođe sa temom iz oblasti razvoja. Doktorirao na Ekonomskom fakultetu Beogradskog univerziteta 1978. sa temom: “Životna sredina I njena zaštita kao faktori ekonomskog razvoja”.
Akademsku karijeru počeo u SAD kao asistent (1969-1973), nastavio na Fakultetu političkih nauka od 1975. do 1979, kao docent 1979.-1985, vanredni profesor 1985.-1989. Tada je nastao prekid u nastavi zbog postavljanja na mesto ambasadora SFRJ u Evropskoj ekonomskoj zajednici (1989.-1992.). Nakon raspada Jugoslavije seli se u Kanadu gde postaje pridruženi (adjunct) profesor na univerzitetima McGill I Carleton (1993.-1999.) i gostujući profesor na College of William&Mary (1999.). Od 2003. do 2014. predavao kao redovni profesor na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju, Univerziteta Singidunum. Bio je direktor FEFA Instituta (2005.-2009.) i dekan (2009.-2012.). Sada je profesor emeritus. Predaje predmete o evropskim integracijama i teoriji i politici održivog razvoja.
Neakademsku karijeru započeo kao savetnik u SOUR “Tehnogas” (1974.-1978.), nastavio kao director Centra za ekonomska istraživanja Udružene beogradske banke (1978.-1984.), Ministar u Vladi Srbije i direktor Zavoda za društveno-ekonomsko planiranje (1986.-1989.), ambasador SFRJ pri Evropskoj ekonomskoj zajednici (1989.-1992.), specijalni savetnik u Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom Vlade Srbije (2001-2004), direktor za korporativne i regulatorne poslove kompanije British American Tobacco (2004.-2007.).
Autor je 8 monografija, uključujući i doktorsku tezu, koautor 2 monografije, priređivač 4 zbornika radova i autor preko 200 članaka, eseja, prikaza, recenzija u stručnim I naučnim časopisima u Jugoslaviji, SAD, Kanadi i Srbiji. Kao popularizator ekonomske nauke imao kolumne u “Ekonomskoj politici”, “Ekonomistu,” a sada u “Novoj ekonomiji”.
Predsednik je Evropskog pokreta u Srbiji od 2015. godine.
RANKA MILJENOVIĆ
RANKA MILJENOVIĆ
Ranka je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru Međunarodni odnosi, gde trenutno završava i master studije međunarodne politike. Nakon studija dve godine je radila u privatnom sektoru, posle čega prelazi u državnu upravu gde radi u organima državne uprave nadležnim za privredu, na poslovima kreiranja i sprovođenja politike razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva (MSPP) i usklađivanja sa politikom razvoja ovog sektora u Evropskoj uniji, kao i na pripremi i sprovođenju IPA projekata. Sem toga, koordinirala je poslovima evropskih integracija u Ministarstvu privrede i bila zamenica sekretara Pregovaračke grupe 20 „Preduzetništvo i industrijska politika“. Kao stipendistkinja Ambasade Velike Britanije, u 2012. godini stažirala je u Kancelariji gradonačelnika Londona (Greater London Authority). Godinu dana bila je i mentor stažistkinji USAID BEP projekta u Ministarstvu privrede. Usavršavala se na kursevima u zemlji i inostranstvu na temu evropskih integracija, politike razvoja MSPP i pravila EU o dodeli državne pomoći. Tečno govori engleski, a služi se francuskim i italijanskim jezikom.
TATJANA VOLAREV
TATJANA VOLAREV
Tatjana Volarev je projektni menadžer u NALEDu od oktobra 2014. godine, angažovana na razvoju i upravljanju projektima, praćenju i identifikaciji potencijalnih donatora i programa finansiranja, identifikaciji partnera i koordinaciji saradnje. Diplomirani je pravnik i magistar pravnih nauka u oblasti zaštite potrošača, sa pravosudnim ispitom i specijalizacijom u međunarodnom ugovornom pravu. U svom dosadašnjem radu stekla je profesionalno i upravljačko iskustvo u radu na razvojnim programima sa međunarodnim, nacionalnim i regionalnim organizacijama, organima Vlade, institucijama za istraživanje i razvoj, akademskim institucijama i privatnim sektorom. Ovo uključuje Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom, Evropski centar za mir i razvoj (osnovan od strane Univerziteta za mir Ujedinjenih Nacija), Agenciju za osiguranje depozita, norvešku fondaciju SINTEF, kompaniju International Development Norway i druge.