FORUM MLADIH

Forum mladih je programsko telo Evropskog pokreta u Srbiji, osnovano 2014. godine  na inicijativu Generacije 21, kolektivnog člana EPuS-a, u cilju jačanja aktivizma mladih, uključivanja u aktuelne tokove omladinske politike i promocije evropskih vrednosti i tekovina u okviru procesa evropske integracije Republike Srbije.

Vizija:
Forum mladih Evropskog pokreta u Srbiji teži demokratskom društvu zasnovanom na evropskim normama i vrednostima, koje prepoznaje potrebe mladih i podstiče mlade na aktivno učešće i zastupanje svojih stavova.

Ciljevi:

Ciljevi delovanja Foruma mladih utvrđeni su na osnovu procene položaja i potreba mladih u Srbiji:
1. Poboljšanje nivoa informisanosti mladih o procesu evropskih integracija, promovisanje evropskih vrednosti, regionalne saradnje i dobrih praksi u radu sa mladima;
2. Podsticanje prenošenja znanja i obučavanje mladih o temama od značaja za unapređenje njihovog položaja u Srbiji;
3. Podsticanje mladih za preduzimanje inicijativa radi aktivnog učešća u društvenom životu, stvaralaštvu i održivom razvoju;
4. Podizanje svesti među donosiocima odluka o potrebama mladih i problemima sa kojima se najčešće susreću;
5. Umrežavanje i jačanje saradnje mladih u Srbiji, regionu, Evropi, kao i šire.
Koraci Foruma mladih Evropskog pokreta u Srbiji…

Koraci Foruma mladih Evropskog pokreta u Srbiji:

Na temelju vizije, vrednosti i principa rada, te analize okruženja i unutrašnjih kapaciteta, identifikovane su i određene strateške oblasti delovanja:
• Zapošljivost i zaposlenost mladih
• Aktivizam i mobilnost mladih
• Obrazovanje mladih
• Kultura i informisanje mladih

Forum mladih neguje vršnjački (peer-to-peer) pristup i nastoji da politike EU  približi mladima kroz neformalnu edukaciju. Pored toga, trudimo se da ukažemo na mogućnosti uticaja mladih na proces evropske integracije Srbije i koristeći zanimljiv sadržaj informišemo mlade o aktuelnim temama koje se tiču njihove sadašnjosti i budućnosti.

Podstičemo mlade na preduzimanje inicijativa, umrežavanje i jačanje saradnje i mobilnosti na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Pri tom, želimo da ukažemo donosiocima odluka na potrebe mladih i probleme sa kojima se najčešće susreću.

Veliki značaj pridajemo afirmaciji mladih na lokalu, prvenstveno podizanjem nivoa i kvaliteta informisanosti o procesu EU integracije Srbije i ukazivanjem na mogućnosti njihovog uključivanja u sam proces.

Najvažnije aktivnosti koje Forum mladih sprovodi uključuju:

Detalje o projektima u čiju realizaciju su uključeni članovi Foruma možete pogledati na projektnim stranicama: Evropa za mene i EnlargEUrope.

I ti možeš biti deo Foruma mladih!

Članstvo Foruma obuhvata mlade od 15 do 30 godina starosti sa različitom obrazovnom i društvenom pozadinom, kao i profesionalnim usmerenjem. Forum mladih radi sa mladima i za mlade iz svih socijalnih, ekonomskih, i obrazovnih slojeva. U svom radu čvrsto poštuje i promoviše načela rodne ravnopravnosti, kao i inkluziju i osnaživanje mladih sa posebnim potrebama.

Želiš da postaneš naš član? Pošalji CV i motivaciono pismo na forumladih(at)emins.org.

Aktivnosti i projekti Foruma mladih

Sastanak Foruma mladih

May 22nd, 2023|Comments Off on Sastanak Foruma mladih

U petak, 19. maja, održan je sastanak Foruma mladih Evropskog pokreta u Srbiji u novom sastavu, na kome je prisustvovalo šest članova u prostorijama EPuS-a i  četiri preko Zoom platforme. To je bio konstitutivni [...]

Forum mladih – Konkurs za prijem novih članova

March 14th, 2022|Comments Off on Forum mladih – Konkurs za prijem novih članova

Imaš između 18 i 25 godina, zanimaju te aktivizam, omladinska politika i proces evropskih integracija i želiš da radiš na poboljšanju položaja mladih u društvu? Onda je ovo konkurs za tebe! Ko smo mi [...]

EVROPSKI POKRET U SRBIJI POSTAO PUNOPRAVNI ČLAN KOMS-a

July 26th, 2021|Comments Off on EVROPSKI POKRET U SRBIJI POSTAO PUNOPRAVNI ČLAN KOMS-a

Na nedavnoj  redovnoj Skupštini Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS), Evropski pokret u Srbiji (EPuS) je, uz još četiri organizaciji, stekao status punopravnog člana. Ovih 5 organizacija su do sada bile pridružene članice. Pored toga, KOMS [...]