FORUM MLADIH

Forum mladih je programsko telo Evropskog pokreta u Srbiji, osnovano 2014. godine  na inicijativu Generacije 21, kolektivnog člana EPuS-a, u cilju jačanja aktivizma mladih, uključivanja u aktuelne tokove omladinske politike i promocije evropskih vrednosti i tekovina u okviru procesa evropske integracije Republike Srbije.

Vizija:

    Predsednik Foruma

Marija Mitić

forumladih(at)emins.org

Forum mladih Evropskog pokreta u Srbiji teži demokratskom društvu zasnovanom na evropskim normama i vrednostima, koje prepoznaje potrebe mladih i podstiče mlade na aktivno učešće i zastupanje svojih stavova.

Ciljevi:

Ciljevi delovanja Foruma mladih utvrđeni su na osnovu procene položaja i potreba mladih u Srbiji:
1. Poboljšanje nivoa informisanosti mladih o procesu evropskih integracija, promovisanje evropskih vrednosti, regionalne saradnje i dobrih praksi u radu sa mladima;
2. Podsticanje prenošenja znanja i obučavanje mladih o temama od značaja za unapređenje njihovog položaja u Srbiji;
3. Podsticanje mladih za preduzimanje inicijativa radi aktivnog učešća u društvenom životu, stvaralaštvu i održivom razvoju;
4. Podizanje svesti među donosiocima odluka o potrebama mladih i problemima sa kojima se najčešće susreću;
5. Umrežavanje i jačanje saradnje mladih u Srbiji, regionu, Evropi, kao i šire.
Koraci Foruma mladih Evropskog pokreta u Srbiji…

Koraci Foruma mladih Evropskog pokreta u Srbiji:

Na temelju vizije, vrednosti i principa rada, te analize okruženja i unutrašnjih kapaciteta, identifikovane su i određene strateške oblasti delovanja:
• Zapošljivost i zaposlenost mladih
• Aktivizam i mobilnost mladih
• Obrazovanje mladih
• Kultura i informisanje mladih

Forum mladih neguje vršnjački (peer-to-peer) pristup i nastoji da politike EU  približi mladima kroz neformalnu edukaciju. Pored toga, trudimo se da ukažemo na mogućnosti uticaja mladih na proces evropske integracije Srbije i koristeći zanimljiv sadržaj informišemo mlade o aktuelnim temama koje se tiču njihove sadašnjosti i budućnosti.

Podstičemo mlade na preduzimanje inicijativa, umrežavanje i jačanje saradnje i mobilnosti na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Pri tom, želimo da ukažemo donosiocima odluka na potrebe mladih i probleme sa kojima se najčešće susreću.

Veliki značaj pridajemo afirmaciji mladih na lokalu, prvenstveno podizanjem nivoa i kvaliteta informisanosti o procesu EU integracije Srbije i ukazivanjem na mogućnosti njihovog uključivanja u sam proces.

Najvažnije aktivnosti koje Forum mladih sprovodi uključuju:

Detalje o projektima u čiju realizaciju su uključeni članovi Foruma možete pogledati na projektnim stranicama: Evropa za mene i EnlargEUrope.

I ti možeš biti deo Foruma mladih!

Članstvo Foruma obuhvata mlade od 15 do 30 godina starosti sa različitom obrazovnom i društvenom pozadinom, kao i profesionalnim usmerenjem. Forum mladih radi sa mladima i za mlade iz svih socijalnih, ekonomskih, i obrazovnih slojeva. U svom radu čvrsto poštuje i promoviše načela rodne ravnopravnosti, kao i inkluziju i osnaživanje mladih sa posebnim potrebama.

Želiš da postaneš naš član? Pošalji CV i motivaciono pismo na forumladih(at)emins.org.

Aktivnosti i projekti Foruma mladih

EVROPSKI POKRET U SRBIJI POSTAO PUNOPRAVNI ČLAN KOMS-a

July 26th, 2021|Comments Off on EVROPSKI POKRET U SRBIJI POSTAO PUNOPRAVNI ČLAN KOMS-a

Na nedavnoj  redovnoj Skupštini Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS), Evropski pokret u Srbiji (EPuS) je, uz još četiri organizaciji, stekao status punopravnog člana. Ovih 5 organizacija su do sada bile pridružene članice. Pored toga, KOMS [...]

  • Youth Forum
Youth Forum

Forum mladih-konkurs za prijem novih članova

February 18th, 2021|Comments Off on Forum mladih-konkurs za prijem novih članova

Imaš između 18 i 25 godina, zanima te aktivizam, omladinska politika i proces evropskih integracija, kao i kako možeš da utičeš na svoju zajednicu za bolji položaj mladih u društvu? Onda nastavi da čitaš, jer [...]

FORUM MLADIH EVROPSKOG POKRETA U SRBIJI ŽELI VAM SREĆAN MEĐUNARODNI DAN MLADIH!

August 12th, 2020|Comments Off on FORUM MLADIH EVROPSKOG POKRETA U SRBIJI ŽELI VAM SREĆAN MEĐUNARODNI DAN MLADIH!

Međunarodni dan mladih obeležava se 12. avgusta svake godine na osnovu odluke Ujedinjenih nacija iz 1999, kako bi se skrenula pažnja na probleme sa kojima se mladi suočavaju i pružio podsticaj kreiranju prostora u kome [...]